Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi hör ihop – är delar i samma kropp - och vi kan hjälpa och stödja varandra. Tillsammans arbetar vi med förståelsen av vad det innebär att vara kyrka, en kyrka där samhörighet, solidaritet och synlighet präglar och skapar engagemang för det globala i det lokala.

Som en del av Svenska Kyrkan arbetar vi för en värld utan fattigdom, hunger och förtryck.

Svenska Kyrkans Internationella arbete kännetecknas av en stor bredd: mission, landsbygdsutveckling, klimatfrågor, hiv och aids, fred, mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati. Vid katastrofer kanaliseras arbetet via ACT (Alliance of Churches Together), en internationell katastrofallians i ett nätverk av mer än 130 kyrkor och biståndsorganisationer. Vi stöder människor oberoende av tro.

Svenska Kyrkan deltar i påverkansarbete för rättvis handel, skuldavskrivning och ökat bistånd – förutsättningar för att utrota fattigdom och hunger. Vi fokuserar våra insatser på långsiktigt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation. Vi tror att en annan värld är möjlig! Vi tror också att varje människa har förmåga att skapa ett bättre liv om förutsättningar finns. Vill du veta mer? Gå in på hemsidan för svenska kyrkans internationella arbete. (ACT Svenska kyrkan)

Den världsvida kyrkans styrka är miljontals medlemmar som delar tro, erfarenhet och resurser med varandra i hela världen – för att hela världen. Ett fantastiskt nätverk som finns på plats i storstadens slum likväl som i skuggan under ett träd i ett väglöst land. Tillsammans når vi dit nästan ingen annan når!Internationella grupper i Lunds östra stadsförsamling


I vår församling finns tre internationella grupper som deltar på olika sätt i det internationella arbetet. I marknader, auktioner, kollekter och andra insamlingar, och i olika försök att lära oss mer om den globala verkligheten.

För information och intresseanmälan kontakta:
I Sankt Hans: Carina Brink, 046-71 88 25
I S:t Knut: Lotta Miller, 046-71 87 97
I Maria Magdalena: Kristina Lindström 046-71 88 19

internationellt arbete i sankt knut

Samtal, fördjupning, studiebesök och arbete kring internationella frågor.
För mer information kontakta: Lotta Miller.

Internationellt arbete i Maria Magdalena kyrka

Kashumbiliro
I Tanzania vid Victoriasjöns västra strand ligger Kashumbiliro, ett pastorat med sju församlingar inom ELCT (Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania). Kashumbiliro är ett stycke Afrika i våra hjärtan. Där lever sång, tro och framtidshopp. Ändå lever en stor del av befolkningen under fattigdomsgränsen. Föreningen Kashumbiliros vänner vill medverka i deras utveckling mot en rikare framtid.

Föreningen Kashumbiliros Vänner bildades i Helsingborg i mars 2007. Den tog vid efter ett så kallat partnerskap under åren 2003 – 2006 mellan Kashumbiliros pastorat i Kageraregionen i nordvästra Tanzania och tre församlingar i Lunds stift, nämligen Perstorps, Helsingborgs S:a Maria och Östra Torns i Lund. Under dessa år genomfördes olika projekt som byggande av vedbesparande spisar, startande av plantskola, anskaffande av böcker till skolor, byggande av latriner, SACCO bank för mikrolån till småprojekt, byggande av prästgård. Man lät det också vara viktigt med skapandet av personliga kontakter med ömsesidiga besök. Många av dem som via sina församlingar var engagerade i detta valde sedan att fortsätta i annan form och tog initiativ till bildandet av vänföreningen.

Föreningen medverkar i många projekt bland annat byggande av komposter och toaletter

inkl. speciella flicktoaletter, Jatrophaodling, skolmat, solenergi samt finansiering av Evangelistutbildning för representanter i Kashumbiliro. Ett Medborgarhus har också byggts där det bland annat finns ett internetcafé. Skolan Munspelet i Lund har också ett utbyte med Kashumbiliro.

Kashumbiliros Vänner har följande utgångspunkter för sin verksamhet:

  • Vi kombinerar humanitära, inkomstgenererande och kunskapsgenererande projekt.
  • Vi vill kombinera utveckling och fattigdomsbekämpning.
  • Vi vill arbeta för alla oavsett religion, kön etc.
  • Vi bygger på partnerskap med Kashumbiliro Parish och utgår från prioriteringar på plats.
  • Vi vill vara uthålliga.
  • Vi skall vara beredda på det oväntade och ha realistiska förväntningar.

För mer information besök hemsidan: www.kashumbiliro.se

 

Detta gör vi också.....

Faitradefika

Julinsamling med Adventsmarknad

Fasteinsamling med rismarknad, bokbord och våffelcafé.

Vi är lyckligt lottade att ha en Syförening och en Pysselgrupp som anordnar brödbodar, lotterier, binder fastlagsris och arrangerar marknader.

 Vår kantor Makiko Nakamura Ottosson arrangerar ekumeniska körresor med ungdomskören Con Dios till bl.a Japan och Portugal.

Det finns en grupp som kallas Kvinnor möter kvinnor som sedan mer än 25 år är en mötesplats för svenska kvinnor och kvinnor med ursprung från andra länder i världen.

SKUT - Svenska kyrkan i utlandet