Internationellt arbete i Svenska kyrkan och Lunds östra Stadsförsamling

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. 

Svenska kyrkan och Lunds östra Stadsförsamling är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill öka förståelsen av vad det innebär att vara en kyrka, där samhörighet och solidaritet skapar engagemang för det globala i det lokala.

Svenska kyrkans internationella biståndsorganisation är Act Svenska kyrkan (www.svenskakyrkan.se/act ). Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Människorna stöttas oberoende av tro.

Vid katastrofer kanaliseras arbete snabbt via ACT (Alliance of Churches Together), en internationell katastrofallians i ett nätverk av mer än 130 kyrkor och biståndsorganisationer.Internationella grupper i Lunds östra stadsförsamling

I vår församling finns tre internationella grupper som stödjer och synliggör på olika sätt det internationella arbetet inom Svenska kyrkan. Detta sker genom marknader, auktioner, kollekter och andra insamlingar. Vi försöker även lära oss mer om den globala verkligheten.

För information och intresseanmälan kontakta:
I Sankt Hans:  anncharlotte.miller@svenskakyrkan.se , 046-71 87 97
I Maria Magdalena: kristina.lindstrom@svenskakyrkan.se  046-71 88 19
I S:t Knut: michael.peters@svenskakyrkan.se , 046-71 89 28

I Sankt Knut stöds och synliggörs det internationella biståndsarbetet både inom Svenska kyrkan och EFS. Det arrangeras träffar och insamlingar till förmån för Act Svenska kyrkan (www.svenskakyrkan.se/act )  
och EFS mission (www.efs.nu/internationellt/ ).