Ungdomskör

Välkommen till vårterminen 2022!

Maria Magdalena

Con Dios (årskurs 7 - gymnasier) torsdagar kl 18.50-20.20 (start 20/1)

För dig som redan har sjungit flera år i kör och gärna vill utveckla din sångförmåga i konstfull körsång i 3 - 4 stämmor. Repertoaren är bred: klassisk, psalmer, visor och filmmusik av både äldre och nyare tonsättare. Vi behöver dig som brinner för att sjunga och skapa fin körsång vid våra gudstjänster och konserter. Vi samarbetar också regelbundet med vuxenkörer och en kammarorkester. Kören medverkar både på hemmaplan och på andra orter.

Ledare: Makiko Nakamura-Ottosson