Foto: Ikon

Ungdomskörer

Maria Magdalena

Con Dios (årskurs 7 - gymnasiet) torsdagar kl 18.50-20.20 (start 12/1)

För dig som redan har sjungit flera år i kör och gärna vill utveckla din sångförmåga i konstfull körsång i tre-fyra stämmor. Repertoaren är bred: klassisk, psalmer, visor och filmmusik av både äldre och nyare tonsättare. Vi behöver dig som brinner för att sjunga och skapa fin körsång vid våra gudstjänster och konserter. Vi samarbetar också regelbundet med vuxenkörer och en kammarorkester. Kören medverkar både på hemmaplan och på andra orter.

Körledare: Makiko Nakamura-Ottosson,  makiko.nakamura-ottosson@svenskakyrkan.se 

Sankt Hans

Aqua, åk 7-9, kl 17.30–18.15  (15 platser)

Körledare Albina Veisland 
Anmälan krävs, till eva.andersson2@svenskakyrkan.se