Sankt Hans kyrka
Foto: Kennet Ruona

Sankt Hans kyrka

Kyrkan med det leende korset.

Kyrkorummet är ett ljust välproportionerat rum med golv och väggar i ljusgul tegel. Altare och predikstol är flyttbara, vilket gör att rummet kan användas på flera sätt. Den välkomnande korutsmyckningen är ett leende kors som omfamnar besökaren - signerat Stig Carlsson.

Kyrkan är, liksom övriga byggnader kring torget och skolan, ritad av Lundquist och Rendahls arkitektkontor genom Haakon Ahlberg, Yngve Lundquist och Hans Rendahl. Den är byggd i röd tegel, liksom hela centrumanläggningen.

Centrumanläggningen leder tankarna till italiensk stadsbyggnad. Trånga passager mellan byggnaderna leder in till det välproportionerade torget. Där reser sig det kraftiga klocktornet, majestätiskt och med precis rätt höjd i förhållande till torgytans storlek - i centrum för att markera kyrkans tillhörighet i vardagslivet.

Sankt Hans kyrka invigdes på Marie bebådelsedag den 27 mars 1971. Den är en viktig del av Fäladstorget som tillsammans med skolan Fäladsgården utgör stadsdelscentrum på Norra Fäladen.

Här finns en mer omfattande beskrivning av Sankt Hans kyrka.