Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Vuxenkörer

 

S:t Knuts vokalensemble + Maria Magdalenakören = Ad Orientem
Två körer har gått samman till kören Ad Orientem (mot öster). Kören övar vårterminer i Maria Magdalena och höstterminer i Sammarbetskyrkan Sankt Knut. För mer information om kören se längre ned på sidan.

SANKT KNUTS KYRKA

 

Gospelkör

Välkommen att sjunga - främst gospel. Alla åldrar och förmågor är välkomna.
Övning tre måndagar 22 januari, 12 februari och 26 februari kl 18.30 - ca 20.00  i St Knuts kyrka samt söndag 3 mars i gudstjänsten.
Körledare: Magnus Tuvesson
Anmälan till Kristina Runeson, Kristina.runeson@telia.com, 0702569216
I regi med Sensus.

MARIA MAGDALENA KYRKA

Ad Orientem  

Kören Ad Orientem (Mot öster) är en vuxenkör i blandad sättning med bas i Lunds östra stadsförsamling.

Vi övar tisdagar 19:00-20:45 med start 23 januari.
OBS: vårterminer i Maria Magdalena och höstterminer i St Knut. 

Vi sjunger främst på gudstjänster och mässor, men gör även egna konsertprojekt. Körvana och Grundläggande notläsning behövs. 
Välkommen med din anmälan till: Noa Edwardssonnoaedwardssonn@gmail.com 

SANKT HANS KYRKA

Sankt Hans Körisma

är en kör i uppstart med planerad tid
onsdagar kl 18.30-20.30 
Planerad terminsstart våren 2024 är 24 januari.

Vi kommer ha en öppen och kreativ inställning till musiken. Det blir underhållande och stimulerande sångstunder med nya och gamla klassiska sånger.

Det lovas:  Professionellt och intensivt sätt att arbeta – med plats för skratt.
Det önskas: Körvana och kunskap att läsa noter är en fördel. Kandidaterprovsjunger för Albina Veisland. 

Kontakta albina.veisland@svenskakyrkan.se för anmälan om deltagande.
046-71 87 96

Fäladskören

Fäladskören är en vuxenkör för dig som älskar att sjunga. Det är aldrig för sent att börja och sång är glädje! Vi sjunger en blandad repertoar - främst enstämmigt men även lite stämsång.
Tisdagar udda veckor (med vissa undantag) kl 13.30-14.30
Terminsstart våren 2024 är 23 januari.

Kontakt: natasha.wahlander@svenskakyrkan.se 046-71 87 92

Kören Psallite!

i Sankt Hans är en kör för dig med körvana och kunskaper i notläsning. Vi träffas
fredagskvällar kl 18.00 och sjunger en timme. 
Vi har sjungit Bach, Schütz, Tallis och Dolly Parton och så tänker vi fortsätta. 
Vi sjunger mycket för själva samsjungandets skull, men ibland sjunger vi i kyrkans gudstjänster.
Kontakta Anders Gustavsson 
(anders@micromoll.se ) om du är intresserad!