Foto: Maria Eriksson

Barn & familj

Församlingen har en rad olika grupper och verksamheter för barn, ungdomar och familjer. Här finns mer information om allt från babyrytmik och scouter till öppet hus. Aktuella tider finns alltid i kalendern på webbens startsida.

I församlingens barn- och familjeverksamhet erbjuder vi mötesplatser för barn och vuxna.
Att vara förälder är stort. Det kan vara omvälvande, krävande
och alldeles underbart. Vi finns här under föräldraledigheten,
men också för barnen när de växer och blir större och vill upptäcka världen.
I musik, lek och gemenskap hittar vi tillsammans vägar för vardag och fest.
Ni är alltid välkomna! 

Facebookgrupp
Om du vill få snabb information om verksamheten eller få kontakt med de andra föräldrarna  så gå med i facebookgruppen som heter Barn & Familj i Lunds östra stadsförsamling.

(OBS! Aktiviteterna är listade i bokstavsordning.)

Babyrytmik och babycafé

Sankt Hans kyrka, onsdagar kl 10.00-12.00

Samarbetskyrkan Sankt Knut, torsdagar kl 10.00

Maria Magdalena kyrka, fredagar kl 10.00

Extra häng

För dig som går i årskurs 4-6, vi pratar om livet och våra relationer, om Gud, tro och tvivel. Vi leker, skapar och firar andakt tillsammans. Anmälan till Jonna Nilsson.

Sankt Hans kyrka, onsdagar udda veckor kl 18.00-20.00

Himmel & pannkaka

Välkommen till en svängig gudstjänst för barn och vuxna. Efteråt äter vi pannkakor tillsammans.

Maria Magdalena kyrka, tisdagarna 28 mars och 25 april kl 17.00
Sankt Hans kyrka, onsdagarna 15 februari, 15 mars, 12 april, 19 maj kl 17.00

Kompisgrupp

För dig som går i årskurs 1-3 och som tycker om att leka, skapa och hänga. 
Vi pratar om känslor, hur vi är mot varandra och hur vi tar hand om oss själva. Vi upptäcker Bibelns berättelser och ser om de har med vårt liv att göra. Anmälan till Jonna Nilsson.

Sankt Hans kyrka, tisdagar kl 15.30-17.00

Scoutkåren Tornugglan

Är du intresserad av natur och friluftsliv? Läger och nya kompisar?
Välkommen till våra scoutgrupper!
Tornugglan är en del av Lunds östra stadsförsamlings barn- och
ungdomsverksamhet, men även en självständig scoutkår.
Scouting är mycket mer än knopar och eld. Det kan handla om
scoutteknik, friluftsliv, teater, pyssel, samhällsengagemang med mera
där lek och reflektion är en naturlig och viktig del.
Ibland gör hela kåren saker tillsammans över åldersgränserna, som
läger och S:t Georgsfirande med tårttävling.
Vi är ungefär 75 medlemmar, varav cirka 20 vuxna, som träffas i fem åldersbaserade grupper. 
Se även Tornugglans webbsida. Kontakt: Rolf Persson, 0730-51 79 95, eller Karoline Henriksson.

SKUMM, SKUISH

Svenska kyrkans unga i Maria Magdalena
Svenska kyrkans unga i Sankt Hans

I Maria Magdalena och Sankt Hans finns ungdomsgrupper som träffas
en till två gånger i månaden. Vi hänger i församlingsgården och hittar på
olika aktiviteter tillsammans. Kvällarna avslutar vi med en mysig andakt i kyrkan.
Vill du veta mer kontakta Karoline Henriksson (Maria Magdalena) eller Jonna Nilsson (Sankt Hans).

Tweenies

För barn i årskurs 4-7. Vi hittar på massa kul grejer, lär känna varandra och Gud.

Samarbetskyrkan Sankt Knut, onsdagar jämna veckor kl 19.00-20.30

Öppet hus för små och stora

Välkommen att fika, pyssla, leka, umgås och sjunga! Vuxna och barn tillsammans. 

Samarbetskyrkan Sankt Knut, måndagar ojämna veckor kl 14.30-16.30

Öppet hus för små och stora

Barn tillsammans med vuxen är välkomna att leka, skapa och umgås.
Kvällsmat finns från kl 17.00 till självkostnadspris. 

Sankt Hans kyrka, onsdagar kl 14.00-18.00

 

Bibeläventyret

Ett icke-konfessionellt läromedel, som används i årskurs 4 eller 5, utformat efter skolans behov.

Barnkyrka, söndagsskola, barnens egen Gudstjänst...

…är alla olika namn på den stund där barnen får vara en del av gudstjänsten på ett sätt som är skapat för dem och med dem.

Konfirmand i Lunds östra stadsförsamling

Funderar du också på livet? Om vart just du är på väg och för vem du är viktig? Fundera på att börja i en konfirmandgrupp!

Montessoriförskolan Triangeln

Montessoriförskolan Triangeln har funnits sedan 1993 och är en kristen montessoriförskola. Vi finns i Maria Magdalena kyrka på Östra Torn i Lund och vår huvudman är Svenska kyrkan.