Sankt Knut kyrka
Foto: Kennet Ruona

Sankt Knuts kyrka

Sankt Knuts kyrka är stadsdelskyrka för Linero-området. Det är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Den tillkom 1973 och togs i bruk av församlingen vid högmässan på Palmsöndagen den 15 april 1973.

Den anslutande församlingsgården tillkom 1972 och totalrenoverades 2015.
Kyrkan har sitt namn efter Knut den helige, den danske kung som på 1080-talet hade stor betydelse för staden Lund och skänkte stora jordegendomar till Domkyrkan.

Helgonförklarad blev han troligen 1099. Genom att ge kyrkan detta namn ville man anknyta till samma historiska epok, vikingatiden, som i övrigt präglar namngivningen inom området. Kyrkan och stadsdelen ligger nämligen på historiskt intressant mark. Före staden Lunds tillkomst hölls här vid 1000-talets ingång en årlig marknad, Tre högars marknad, som tycks ha varit den mest betydande marknaden i det dåtida Danmark. Denna marknad var en väsentlig orsak till att den engelskdanske kungen Knut den store 1019-1020 lät anlägga den kungsgård med myntverk, som blev staden Lunds upprinnelse. Den lades vid ett vägskäl några kilometer väster om marknadsplatsen. Strax öster om marknadsplatsen, ungefär vid Arendala, låg tingsplatsen.

Kyrkan som ritats av Sten Samuelson Arkitektkontor AB i Lund har som kännetecken sitt 13 meter höga tak. Hela kyrkorummet andas rymd och luft . Altare, dopfunt och predikstol är också ritade av arkitekten speciellt för Sankt Knut.

Interiör Sankt Knut
Foto: Kennet Ruona

Utsmyckningen av fönstret ut mot vinterträdgården fick kyrkan 1975. Den har utförts av keramiker Gabi Citron Tengborg, Lund. Man ser korset omgivet av törnen. Från korsets mitt strålar ljus ut, och törnsnåren blommar.

 ”Vackra törnrosbuske som så blekröd står
taggar gav du Jesus jag din blomma får.
Plågorna tog Jesus allas synd han bar
tog den bort ... men glädjen lämnade han kvar.”
(Anders Frostenson, Kyrkovisor nr 736)
 
Materialet i fönsterutsmyckningen är olika stengodsleror. Samma konstnär har också gjort ljusstakarna på altaret och krukorna i koret.

Tavla och Dopfunt Sankt Knut
Foto: Kennet Ruona

Tavlan på norra väggen hämtar sitt motiv från Jesu möte med några av sina lärjungar vid Tiberias sjö efter uppståndelsen. ”När de sedan hade stigit iland, såg de glöd ligga där och fisk, som låg därpå och bröd ... Därefter sade Jesus till dem: Kom hit och ät.”  (Joh. 21:1-14)

Tavlan var ett tävlingsförslag av konstnärinnan Elli Hemberg vid tävlingen 1938 om utsmyckningen av Skogskyrkogårdens kapell i Stockholm. Den hänger här som en deposition från Skissernas Museum i Lund.
På södra gaveln hänger ett klockspel, som 1980 inköptes till kyrkan från Ystads klockgjuteri. Som inledning till gudstjänsterna spelar det en melodi som komponerats av församlingens dåvarande kyrkomusiker Lisbet Andersson.