Maria Magdalena kyrka
Foto: Kennet Ruona

Maria Magdalena kyrka

Maria Magdalena kyrka är pastoratets yngsta kyrka. ”Kyrkan på Öster” invigdes den 22 november 1992 av dåvarande biskop KG Hammar. Kyrkan är utformad som en basilika. En klassisk byggnadsform som tidigt användes som kyrkorum. Arkitekter Olof Meiby och Eva Andersson från Meiby Ark. & Design AB, Lund.

Kyrkan är ljus och vänd mot öster. Ljuset kommer från mittskeppets och långsidans fönster. Korets betydelse förstärks av höga fönster. Församlingen kommer in längs en mittgång, Via Sacra, och sitter vänd mot öster. Korfönstret är församlingens symbol – Kristus i soluppgången. ”Maria Magdalena har gett namn åt vår kyrka. Hon är en av kvinnorna i lärjungaskaran som fick befrielse och upprättelse av Jesus.

Hon var den första som fick möta den uppståndne efter livets seger på påskdagsmorgonen, före Petrus och alla andra apostlafurstar. Det som hon kom att stå för vill vi och ber vi att Maria Magdalena kyrka skall stå för. Kyrkan på öster, vänd mot soluppgången, mot uppståndelsen skall vara en plats för upprättelse och befrielse. En örtagård där livets krafter råder trots världens, kyrkans och vår egen bräcklighet. En hemvist för rekreation och vila meditation och eftertanke, lek och dans, lyhördhet och visioner, skratt och tårar. Om den Herre, som en gång mötte Maria Magdalena och gav hennes liv en mening, får vara Herre också i vår nya kyrka, då finns ingen gräns för dess meningsfullhet.” Lars Eric Axelsson, dåvarande kyrkoherde.
Utemiljön är skapad av Ericson Landskapsarkitekter AB i Åkarp och sten- och vattenutsmyckningen är gjord av Helge Lundström, Gislöv.
 

 

Dopfunt och altare i Maria Magdalena kyrka
Foto: Kennet Ruona

Inventarier

Kyrkan har gudstjänstens tre viktiga enheter; nattvarden, ordet och dopet manifesterade i altare, ambo och dopfunt, markerade genom ett massivt utseende. Altare och dopfunt är tillverkade i boklamell och granit, där det växta materialet bär upp en gedigen stenskiva.
Dopfuntens åtta sidor talar om att åtta personer i arken räddades ur floden, dopets förebild.

 

Altartavla Maria Magdalena kyrka
Foto: Kennet Ruona

Altarskåpet och krucifixet, skapat av Lars Gerdmar, Lund är en meditation kring påskens händelser där Lasaros uppväckande, intåget i Jerusalem, nedtagandet från korset och kvinnorna vid graven gestaltas. Dessa fyra bilder kommer att omge centralmotivet: nedstigandet i dödsriket. I centrum för denna komposition ser vi hur Kristus - livets Herre - iklädd en skinande liljevit mantel, räddar Adam och Eva ur dödsriket.

På detta sätt illustreras kroppens uppståndelse, löftet om den härlighet som genom Kristi uppståndelse kommer att skänkas oss.  
Porträtt av gammaltestamentliga konungar och profeter, som i tillbedjan vänder sig mot härlighetens Herre, understryker att denne är Messias, profetiornas uppfyllan, konungarnas Konung.
I ikonkonstens koncentrerade och harmoniska bildspråk utgör linje, färg, mimik och symbolik bärande uttrycksmedel.

Övriga inventarier

Skrud tillverkad av Pro Ecclesia, Malmö.

Golvvas från Söwekonst, Sigvard Nilsson i Sövestad.

Golvljusstakar av Peter Dacke, Malmö. Vävnader av Gerda Wissler, Lund och Dyveke Zadig, Malmö båda textilkonstnärer.

Nattvardskärl och dopskål, Anders Wingård, glaskonstnär i Baskemölla.

Ljusbärare av Bertil Bengtsson, konstsmed från Hörby.

Orgeln
Kyrkans orgel invigdes på pingstdagen 1996 och är byggd av Robert Gustafssons orgelbyggeri

Kyrklockan
”Ring till Herrens Ära” lyder inskriptionen på kyrkans klocka som tillsammans med klockstapelns kyrktupp är skänkta av Thulehemsbor. Klockan är av brons, mäter 617 mm i diameter och väger 135 kg.  Den ar fastmonterad med invändig elektromagnetisk kläpp. Klockan är gjuten av Skånska Klockgjuteriet i Hannas.
Kyrktuppen skapad av Bertil Bengtsson, konstsmed i Hörby. 

Församlingsgården
Barn- och ungdomsrum samt övriga utrymmen är viktiga i församlingens verksamhet. Församlingsgården har ett kyrktorg som är den ljusa och öppna mötesplatsen. På kyrktorget möts man på väg till kyrkan, caféet, Paviljongen, ungdomslokalen, barnrummet, arbetsrummen och förskolan. Församlingsarbetet präglas av frimodighet, öppenhet och hemkänsla.

Frimodighet
– kyrkan och gudstjänsten är centrum i församlingslivet. Det glada budskapet om Jesus skall bäras ut.

Öppenhet
– kyrkan skall stå öppen, så mycket som möjligt, för enskild bön och meditation. När caféet är öppet är alla välkomna. Man kan alltid träffa någon anställd eller frivillig medarbetare. Här finns utrymme för alla åldrar. Vi hyr gärna ut lokaler till kvarterssammankomster och liknande.

Hemkänsla
– önskar vi skall komma fram i vardagsarbetet bland barn och ungdomar, i studie- och arbetsgrupper, körer, konfirmandundervisning osv.

I expeditioner och arbetsrum kan man träffa vaktmästare, präst, diakon, barn- och ungdomspedag och kantor.
I huset bedrivs en kristen förskola med montessoripedagogik, läs mer om Montessoriförskolan Triangeln här.