Södra Sandby församling

En mötesplats och en växtplats. Välkommen till församlingens gemenskap.

After Föris

Kom och koppla av efter en dag på förskola och jobb. Nästa after föris är på måndag 4 mars!

Trivselcaféet

Måndagar kl. 14.00-15.30 i Södra Sandby församlingshem

En person står på en stor sten och ser ut över vidderna, mitt i ett snölandskap.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Någon läser ur en bibel och följer texten med fingret.

Kvinnor i Bibeln - Var finns de?

Samtalsgrupp om bibelns kvinnor

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Hyr gärna församlingshemmen

Det går bra att hyra församlingshemmen i Revinge, Hardeberga och Södra Sandby

Diakoni - så kan församlingen stötta dig

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Själva ordet diakoni betyder ”att tjäna” det handlar om att genom råd och stöd hjälpa människor i livssituationer som är svåra och tunga.

Gudstjänster & Andakter

Här finns en gudstjänstfirande församling och en blandning av troende, sökare samt tvivlare. Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med!

Kommande söndag- tema & bibeltexter

Kyrkoåret är en kalender där du varje vecka kan läsa olika bibeltexter. De handlar bland annat om Jesus liv och innehåller tankar om livet.

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva