Revinge kyrka

Kyrkan är öppen kl. 09.00-16.00 varje dag.

Revinge kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. En liten lantkyrka med rakslutet kor - från början täckt av blyplattor - och ett långhus täckt med tegel. Fönstren var små och satt högt upp. Huvudingången fanns på sydsidan. På norrsidan av långhuset fanns en mindre ingång för kvinnorna. Byggnadssättet var enkelt, liksom materialet - huvudsakligen sten från markerna samt tegel. Byggnationen har skett i etapper, efter tid och lägenhet.
Tornet tillkom under 1200-1300-talet och vapenhuset cirka hundra år senare, då man också putsade ytterväggarna. Kyrkan inre väggar har nog från början varit putsade och kalkade. I samband med den senaste renoveringen av Revinge kyrka 1991-1992 gjordes en regelrätt murverksdokumentation. Då upptäcktes fragment av en medeltida utsmyckning under kalklagren - en kalkmålning som restaurerades. Kyrkorummet framstår nu i sen senmedeltida framtoning.

Dopfunten är ritad av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe och huggen hos stenmästare Johansson i Dalby. Dopfunten skulle passa det gamla dopfatet från 1600-talet. Den flyttades 1992 från sin tidigare plats i koret till det dopkapell som skapades i tornrummet. Det kom att bli en del av kyrkorummet när läktaren från 1876 revs.

Vid triumfbågens södra sida står predikstolen från början av 1600-talet i ren renässansstil. Renoverad, efter att ha varit övermålad under 1800-talet, har den idag sina originalfärger. Predikstolen har fem väggfält och åtskilda av kolonner. I väggfälten finns bilder av de fyra evangelisterna med sina symboler: Matteus med den bevingade människan, Markus med sitt lejon, Lukas med oxen och Johannes med örnen.

 "Gudsögat" pryder valvöppningen i triumfbågen. Sannolikt kan denna detalj datera till upplysningstiden (1780). Det framgår av triangeln inne i solstråleformen
och det hebreiska ordet JAHVE inskrivet (JHVH)

Altaruppsatsen är troligen från 1906. Den representerar 1800-talets konst i sengustaviansk stil. Själva altartavlan är en kopia av altartavlan i St. Jacobs kyrka i Köpenhamn. Originalet är målat av konstnären Carl Bloch.

Gör en virtuell rundtur i Revinge kyrka.