Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och ungdom

Vi vill att barn och ungdomar ska ha en positiv bild av kyrkan, att det är en plats man alltid är välkommen på. I en kristen gemenskap vill vi visa på allas lika värde och möjligheter. Vi vill erbjuda en mötesplats där alla blir sedda och bekräftade.