Barn och ungdom

Vi vill att barn och ungdomar ska ha en positiv bild av kyrkan, att det är en plats man alltid är välkommen på. I en kristen gemenskap vill vi visa på allas lika värde och möjligheter. Vi vill erbjuda en mötesplats där alla blir sedda och bekräftade.