Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södra Sandby församling Besöks- och postadress: Flyingevägen 12, 24734 Södra Sandby Telefon: +46(46)50250 E-post till Södra Sandby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni - så kan församlingen stötta dig

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Själva ordet diakoni betyder ”att tjäna” det handlar om att genom råd och stöd hjälpa människor i livssituationer som är svåra och tunga.

Diakonens specifika uppdrag är att  i församlingen leda, organisera det diakonala uppdraget.

SÅ KAN KYRKAN STÖTTA DIG

  • göra hembesök

  • tillsammans med en präst ordna en sorgegrupp för dig som mist en nära anhörig eller vän

  • erbjuda enskilda samtal för dig som är i behov av det

  • samtalsgrupper utifrån dina och andras behov

Diakonen har alltid tystnadsplikt. Det du anförtror i samtal stannar där. Diakonen för inga journaler och ditt besök registreras inte.

Diakon Emma Högberg kan du möta på församlingshemmet i Södra Sandby, Flyingevägen 12. Boka tid med Emma (mobil: 0730-274051).

För dig som mist Din livskamrat

Varje människas sorg är unik och alla har rätt till sin egen sorg. Många gånger kan det hjälpa att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation.
Församlingen inbjuder dig till en sorggrupp. Klicka här för mer information!

Anhörigvårdare

Vet du om att det finns en anhöriggrupp?
Sedan flera år tillbaka har församlingen en stödgrupp för dig som vårdar, stöttar eller hjälper någon närstående. Tillsammans söker vi efter kunskap för att underlätta vardagen. Vi delar erfarenheter, tankar, känslor och upplevelser. Det vi samtalar om förs inte vidare till någon annan.
Klicka här för mer information!

Emma  Högberg

Emma Högberg

Södra Sandby församling

Diakon

Direkt: 046-502 56

Mobil: 0730-27 40 51