Diakoni - så kan församlingen stötta dig

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Själva ordet diakoni betyder ”att tjäna” det handlar om att genom råd och stöd hjälpa människor i livssituationer som är svåra och tunga.

Diakonens specifika uppdrag är att  i församlingen leda, organisera det diakonala uppdraget.

SÅ KAN KYRKAN STÖTTA DIG

  • göra hembesök

  • tillsammans med en präst ordna en sorgegrupp för dig som mist en nära anhörig eller vän

  • erbjuda enskilda samtal för dig som är i behov av det

  • samtalsgrupper utifrån dina och andras behov

Diakonen har alltid tystnadsplikt. Det du anförtror i samtal stannar där. Diakonen för inga journaler och ditt besök registreras inte.

För dig som mist Din livskamrat

Varje människas sorg är unik och alla har rätt till sin egen sorg. Många gånger kan det hjälpa att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation.
Församlingen inbjuder dig till en Leva vidare-grupp. Klicka här för mer information!

Anhörigvårdare

Vårdar eller stöttar du någon?
Vill du prata med någon är du är välkommen att kontakta församlingens diakon för samtal och stöd i olika frågor.
Som anhörig kan det ta emot att prata om det som är svårt eller det som skapar osäkerhet men ingen ska behöva bära allt ensam.

Tack för bidrag

Stort TACK till alla som på olika sätt bidrar ekonimiskt till diakonin i Södra Sandby församling. Crafoordska stiftelsen, Lions Majblomman, Tempelherreorden, enskilda gåvor och var och en som lägger en gåva vid våra caféer. Detta gör att vi kan hjälpa dem som har det svårast i vår församling. Ni gör skillnad! 

 

Agneta  Ljungberg

Agneta Ljungberg

Södra Sandby församling

Diakon