Hardeberga kyrka - en pilgrimskyrka

Hardeberga kyrka är en medeltid kyrkobyggnad som ligger längs med pilgrimsvägen i Skåne & Blekinge. Kyrkan är öppen för alla som vill ta en rast på livets vandring eller på den fysiska pilgrimsfärden. Kyrkan är öppen kl. 09.00-16.00 under juni, juli och augusti.

Hardeberga kyrka är av medeltida ursprung, liggande på Hardeberga kullen längst med pilgrimsvägen mellan Dalby och Lund.

Den första kyrkobyggnaden från 1100- eller 1200-talet har sannolikt varit av romansk typ med lägre långhus och smalare kor samt halvrund absid – allt uppfört i Hardeberga sandsten (kvartsit).

Under medeltiden förlängdes kyrkan åt öster, varigenom korpartiet fick samma bredd som långhuset.
Vid restaureringen 1909 under domkyrkoarkitekten Wåhlins ledning byggdes kyrkan ut åt öster med ett kvadratiskt kor med sakristia åt norr. Kyrkans torn i väster, vilket tillkom under senare delen av medeltiden, försågs med trappgavlar, varvid den yttre trappuppgången togs bort och ersattes med ett modernt trapptorn i söder. Samtidigt flyttades kyrkans huvudingång till västra sidan av tornet. Härigenom förlorade kyrkan en del av sin ursprungliga karaktär.
I kyrkans inre har långhuset två äldre stjärnvalv och i koret finns ett liknande valv från senaste renoveringsperioden (1909).
På kyrkans inre långvägg har en runtext knackats fram under de antikvariska arbetena 2003.

Den stora kyrkklockan hade ursprungligen en inskrift på latin. Den blev omgjuten 1846. Den lilla klockan stammar från 1200-talet. Inskrift å den år 1846 omgjutna tornklockan i Hardeberga
paer krucis ok sihnum : fgiadh: prokul : omne : malihnum + Vid detta korstecken skall allt ont fly långt bort.

Dopfunten från medeltiden är huggen i kalksten med fat av mässing med en bottenrelief föreställande syndafallet.

Altartavlan med oljemålning från 1600-talet flyttades vid 1909 års restaurering till norra långhusväggen. Under 1980-talet restaurerades altartavlan på Citadellet i Landskrona. Smådetaljer går åter att uppfatta.

Takmålningarna är utförda av dekorationsmålare Gottfrid Pettersson vid 1909 års restaurering. Viss retuchering har utförts under årens lopp, inte minst vid senaste restaureringen.

Korfönstermålningarna är gjorda av konstnär Carl Andersson, Malmö. De skänktes av syskonen Betty och Anders Nilsson i Hardeberga 1952.
Korfönstren är rika på symbolik. Från vänster: nattvardskalken med Kristi törnekrona, Judaskyssen, de romerska soldaterna. Mittenbilden: Kristus på oljeberget, de sovande lärjungarna och de romerska soldaterna i nattens mörker. Höger bild: Kristi kors, Kristus fången av de romerska soldaterna, scen från Getsemane.

Nattvardssilvret: Kalken är tillverkad av förgyllt silver under senare delen av 1500-talet med bilder i gravyr. Kommunionskannan i silver är skänkt av fru Hanna Olsson i Hardeberga i början av 1900-talet.

Lampetterna på långhusväggarna är skänkta av kyrkvärden Johan Jönsson, Norretorp år 1910.

Gör en virtuell rundtur i Hardeberga kyrka.

niklis-runorna i hardeberga

Runorna i långhusets norra vägg upptäcktes vid renoveringen av Hardeberga kyrka 2002 och 2013 lyckades arkeolog Ulf Danell, trots att de är skadade, tyda dem!

Läs mer