Södra Sandby kyrka

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 08.00-15.00.

Sannolikt är den nuvarande kyrkans äldsta delar från 1100-talet slut.
Dateringen grundas främst på dopfuntens ålder. Om kyrkans form och
ålder kan man endast göra antaganden och gissningar. Under 1400-talets
första hälft uppfördes troligen det nuvarande vapenhuset. Under medeltiden fanns det förmodligen två ingångar till kyrkan, nämligen huvudingången i söder samt en ingång i norr. På 1700-talet gjordes omfattande reparationer av kyrkan som medförde förändringar i såväl exteriören som interiören.

Kyrkobyggnaden hade sannolikt fått förfalla efter fleråriga skånska krigen.
År 1797 byggdes tornet i kyrkan. Fram till år 1825 bestod kyrkans innertak
av plana brädloft i såväl långhus som kor. 1805 fick muraremästare Borg i Engelholm i uppdrag att utföra ett förslag till ett nytt tak av gips och format som ett trätunnvalv.1846 beslutades att en tillbyggnad mot norr skulle utföras. Ett ombyggnadsförslag av koret och tornet lades fram 1888. Tornet ändrades 1889 men först 1909 beslutades om en radikal förändring av koret i enlighet med förslaget från 1888.

Fönstret närmast predikstolen  är en glasmålning som framställer motivet Herdarnas tillbedjan. Fönstret är skänkt och utfört av glaskonstnärinnan
Lily Sutherland, London. Fönstret sattes upp 1936. 

Renässansaltaret i koret är ett av kyrkans märkligaste konstverk.
Det är arkitektoniskt uppbyggt med flera av renässansens förekommande arkitekturformer. Altaret är byggt av ek och polykromt med färgerna rött,
guld, blått, svart och grått. Formen är lineär och kompositionen triangelformad.

Det senmedeltida triumfkrucifixet som hänger på triumfbågens västra
sida är ikonografiskt av typen Christus Pa´tiens. Från någon gång på 1700-talet och fram till 1960-talet var Kristusbilden polykrom och försedd med fyra av Kristi passionsverktyg nämligen svamp, stege, yxa och spjut. Triumfkrucifixet i 1700-tals utförande visades år 1914 på den Baltiska utställningen i Malmö.  

Skålen till dopfunten är kyrkans äldsta kända inventarium. Av dopfunten är det endast skålen som är ursprunglig. Foten nytillverkades så sent som 1911.

Gör en virtuell rundtur i Södra Sandby kyrka.

 

Barnaltaret

Barn lär genom lek!

I Södra Sandby kyrka finns ett lekaltare där barnen bl.a.  kan leka kyrka, dop och vigsel och klä ut sig till t.ex. präst.

Barnaltaret invigdes våren 2016. Här finns möjlighet för barn att leka med hjälp av altaret, sakerna som hör till och kläderna. Bland annat finns en dopfunt, en nattvardskalk och en liten kista. Barnen kan klä ut sig till präst eller brud.
Här får barnen prova på att leka gudstjänst, dop, begravning och vigsel utifrån sin fantasi och därigenom fundera över frågor som är viktiga i livet.

Välkommen till kyrka och lek!

Det går även bra för förskolor och skolklasser att boka en visning av lekaltaret.

Barnaltaret skapades av Esko Daniel

Barnprästkläderna syddes av Britt-Marie Nilsson, Barbro Daniel, Elisabeth Tullberg och Bodil Persson

 

medeltidsstatyerna i södra sandby kyrka

Efter att varit borta från Södra Sandby kyrka i nära 500 år, är trästatyer tillbaka! Maria med Jesusbarnet och två biskopar är numera inte längre museiföremål som ska betraktas i en monter, utan kyrkoinventarier och en del av Södra Sandby kyrkorum. Välkomna att beskåda statyerna i Södra Sandby kyrka! Kyrkan är öppen mellan kl. 8-15 på vardagarna.

Läs mer om Medeltidsstatyerna i Södra Sandby kyrka

sandbyskatten

Sandbyskatten
1882 påträffades en skatt i prästgårdens trädgård. Den har under ett antal år varit i Södra Sandby kyrka men är nu tillbaka på Statens Historiska museum i Stockholm. 

Läs mer om Sandbyskatten

Halsband silverskatt