Löderups församling

Löderups församling är en landsbygdsförsamling belägen i de östligaste delarna av Ystads kommun, från Kabusa i väst till Sandhammaren i öst. Här kan du besöka Backåkra, Ales stenar, Kåseberga fiskeläge och mycket mer. I församlingen finns fem kyrkor och kyrkogårdar: Glemminge, Ingelstorp, Valleberga, Löderup och Hörup.

Semesterstängt på församlingens expedition

Löderups församlings expedition har semesterstängt följande perioder:

4-17 juli. Vid akuta ärenden ring till präst Johan Åkesson, tfn 0709-574581 eller vaktmästare Nils Nilsson, tfn 0709-574583.

25 juli - 3 augusti. Vid akuta ärenden ring kyrkoherde Maria Olsson, tfn 0709-574586 eller vaktmästare Marie Ek, tfn 0709-574580.

Med önskan om en riktigt härlig sommar!

Sommaröppet i våra kyrkor

Fyra av församlingens kyrkor, Löderup, Hörup, Valleberga och Ingelstorp, har sommaröppet för besök och enskild andakt.

På vardagar hålls kyrkorna öppna kl. 8-15 och på helgerna kl. 10-18 med reservation för att det kan pågå gudstjänst eller annan förrättning.

Välkomna in!

Glemminge kyrka stängd

Glemminge kyrka har i alla år haft bekymmer med fukt, mögel och dålig tegelkvalitet. Under våren 2020 besiktigades kyrkan för att ta reda på hur dåligt skick den i själva verket var i. Det visade sig att tornet är i mycket dåligt skick: dragjärnen uppe i spiran är upprostade och upplagen till golvbjälkarna som bär upp hela klockringningsanordningen är uppruttnade och saknar i princip all bärighet. Efter denna upptäckt stängdes kyrkan omedelbart, all klockringning kopplades ifrån och området runt tornet spärrades av. Nu jobbar stiftsingenjörerna och Länsstyrelsen med att av säkerhetsskäl ta ner tornet och ersätta med ett tak. Vi hoppas att arbetet ska kunna komma igång våren 2022.

Vi ses i våra fyra övriga kyrkor; Ingelstorp, Valleberga, Löderup och Hörup!