Meny

Löderups församling

Löderups församling är en landsbygdsförsamling belägen i de östligaste delarna av Ystads kommun, från Kabusa i väst till Sandhammaren i öst. Här kan du besöka Backåkra, Ales stenar, Kåseberga fiskeläge och mycket mer. I församlingen finns fem kyrkor och kyrkogårdar: Glemminge, Ingelstorp, Valleberga, Löderup och Hörup.

Sommar i vår församling

I vår församling håller vi igång gudstjänstfirandet men med nödvändiga försiktighetsåtgärder. Vi sitter glest i kyrkorna, tar inte i hand, håller avstånd och iaktar god handhygien. Och om vi känner oss sjuka stannar vi naturligtvis hemma. Vi ses på Backåkra meditationsplats på lördagar kl. 18 och i våra kyrkor på söndagarna. Se gudstjänstschemat för tid och plats. Utlysta gudstjänster hålls alltså. Även i kyrkorna måste vi i dagsläget begränsa antalet besökare till 50 personer, vilket inte minst kan påverka våra ”Musik i sommarkvällar”. Följ gärna annonseringen i Ystads allehanda.

 

 

 

Semesterstängt på församlingens expedition

Församlingens expedition har semesterstängt från den 27 juli till den 12 augusti. Vid akuta ärenden ring kyrkoherde Maria Olsson, tfn 0709-574586.

Musik i sommarkväll

Torsdagen den 6 augusti får vi lyssna till Carina Gustafsson och vänner i Ingelstorps kyrka. För att möjliggöra för fler att kunna närvara dubblerar vi kvällens konsert. Välkomna kl. 17.00 eller 19.00. Coronabegränsning på 50 personer gäller vid båda tillfällena.

Stängda kyrkor i sommar

Under sommaren kommer två av församlingens fem kyrkor att vara stängda.

Glemminge kyrka har i alla år haft bekymmer med fukt, mögel och dålig tegelkvalitet. Under våren har kyrkan besiktigats för att ta reda på hur dåligt skick den i själva verket är i. Det har visat sig att tornet är i mycket dåligt skick: dragjärnen uppe i spiran är upprostade och upplagen till golvbjälkarna som bär upp hela klockringningsanordningen är uppruttnade och saknar i princip all bärighet. Efter denna upptäckt stängdes kyrkan omedelbart, all klockringning kopplades ifrån och området runt tornet spärrades av. Nu jobbar stiftsingenjörerna och Länsstyrelsen med att av säkerhetsskäl ta ner tornet och ersätta med ett provisoriskt tak. Detta arbete hoppas vi komma igång med under hösten. Några vidare beslut är inte tagna.

Valleberga stora kyrka ska under sommaren få en efterlängtad renovering och uppfräschning. Klockringningsanordningen i tornet ska lagas, väggarna putsas och kalkas och taket ses över. Arbetena pågår mellan mars och september. Under denna tid kommer kyrkan att vara stängd. Till hösten ser vi fram emot att få öppna en ren och nyrenoverad kyrka.

Tills dess ses vi i våra tre övriga kyrkor; Ingelstorp, Löderup och Hörup!