Löderups församling

Löderups församling är en landsbygdsförsamling belägen i de östligaste delarna av Ystads kommun, från Kabusa i väst till Sandhammaren i öst. Här kan du besöka Backåkra, Ales stenar, Kåseberga fiskeläge och mycket mer. I församlingen finns fem kyrkor och kyrkogårdar: Glemminge, Ingelstorp, Valleberga, Löderup och Hörup.

Livets första fest!

Välkommen att boka dop i någon av församlingens kyrkor eller varför inte hemma i trädgården. Och naturligtvis går det bra att döpas i vilken ålder som helst. Ring församlingens expedition på 0411-52 45 46.

Glemminge kyrka stängd

Glemminge kyrka har i alla år haft bekymmer med fukt, mögel och dålig tegelkvalitet. Under våren 2020 besiktigades kyrkan för att ta reda på hur dåligt skick den i själva verket var i. Det visade sig att tornet är i mycket dåligt skick: dragjärnen uppe i spiran är upprostade och upplagen till golvbjälkarna som bär upp hela klockringningsanordningen är uppruttnade och saknar i princip all bärighet. Efter denna upptäckt stängdes kyrkan omedelbart, all klockringning kopplades ifrån och området runt tornet spärrades av. Tornet är i så dåligt skick att det måste tas ned och ersättas med ett lägre tak. Efter en lång period av planerande och ansökningar om tillstånd och ekonomiskt bidrag har arbetet äntligen kommit igång. Det hela beräknas vara färdigt under våren.

Vi ses i våra fyra övriga kyrkor; Ingelstorp, Valleberga, Löderup och Hörup!