Meny

Välkommen till Svenska kyrkan i Bjärnums pastorat

Bjärnums pastorat ligger i den natursköna norra delen av Skåne och är en del av Hässleholms kommun. Bjärnums pastorat består av Norra Åkarps, Vankivas och Farstorps församlingar. I nuläget tar vi inte emot obokade personliga besök på expeditionen men nås via tel 0451-77 46 00 / 0768-374601 så mycket verksamheten tillåter. Övrig tid telefonkontakt med präst enligt information på telefonsvarare.

Med anledning av Coronaviruset Covid-19

Vår målsättning är att verksamhet i pastoratet skall genomföras i den mån det är möjligt och på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer uppdatera i den takt vi får vidare information.

I nuläget gäller ett stort eget ansvar:

  • Att tvätta händerna ordentligt och ofta
  • Att inte sprida smitta utan stanna hemma vid minsta tecken på symptom
  • Att iaktta särskild försiktighet i mötet med särskilt utsatta grupper – särskilt äldre och sjuka.

Viss verksamhet kommer att pausa tills vidare – information kommer uppdateras fortlöpande – annan verksamhet kommer justeras så att arrangemanget blir så säkert det kan bli. Det är dock viktigt att varje person gör en egen riskbedömning.

Nedan gäller fortlöpande och uppdateras vid behov:

 ·        Tvätta händer ofta och noga med tvål och vatten.

·        Använd handsprit vid behov.

·        Håll avstånd.

·        Inga handskakningar/fridshälsning eller kramar.

·        Personer med sjukdomssymtom från luftvägarna stannar hemma alternativt arbetar på distans.

·        Expeditionen tar inte emot obokade besök. Telefon/mailkontakt är alternativ.

·        Mässor inställda, ersätts med Gudstjänst.

·        Vid besök i kyrkan uppmanas besökarna att sprida ut sig i kyrkan.

·        Inget kyrkkaffe serveras i samband med Gudstjänst.

·        Inget fika i samband med övriga sammankomster.

·        Minnesstunder anordnas inte i pastoratets regi.

·        Kyrkvärdar och Gudstjänstvärdar, inom riskgrupper, tjänstgör inte.

·        Tisdagsträffen inställd.

 ·        Frukost med Bibeln i hand inställt.

·        Samtalsgruppen inställd.

 

 

SWISH:

Då många pga de rådande restriktionerna har svårt att komma till kyrkan listas nedan kollektswishnummerna för de som önskar skänka kollekt.

NORRA ÅKARP: 123 322 61 80

VANKIVA: 123 063 30 16

FARSTORP: 123 675 09 70