Bjärnums Pastorat

Prata med oss

Till innehållet

Bjärnums Pastorat

Varmt välkommen till våra Gudstjänster och Högmässor i våra tre kyrkor & församlingar, Norra Åkarp, Vankiva och Farstorp. Ni är hjärtligt välkommen till våra verksamheter som rymmer allt från "Bibel i hand", samtalsgrupper, diakonigruppen, barnverksamheter, sång & musik, konfirmandgrupper mm Kontakta gärna oss om du vill vara med ! Församlingsbladet finns också att hitta här på sidan. Vi har öppet på expeditionen varje tisdag och torsdag kl. 10:00 - 12:00 för besök och vid övrig tid hjälper vår kanslist Marie dig gärna på tel. 0451-77 46 00 bjarnums.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog 100%

Församlingspedagog 100% Tillträde efter överenskommelse Bjärnums pastorat består av församlingarna Norra Åkarp, Vankiva och Farstorp som totalt har ca 5100 invånare. Tjänstestället är i Bjärnum ca 16 km norr om Hässleholm. Det finns tåg- och bussförbindelser från Hässleholm som är en knutpunkt för järnvägen. Vårt arbetslag består av 24 personer. Vi söker dig som har utbildning som församlingspedagog eller motsvarande och som: • vill leda barn och ungdomsarbetet i vårt pastorat • brinner för arbete utifrån kristen tro tillsammans med ungdomar • har erfarenhet och idéer kring konfirmand och ungdomsarbete • vill arbeta med information via hemsida, presskontakter, mm Du är positiv, kreativ, utåtriktad, lyhörd och entusiasmerande och vill skapa goda relationer. Du har god organisationsförmåga, samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Du har körkort och tillgång till egen bil. Kvälls och helgverksamhet förekommer. Kontaktpersoner Kyrkoherde Mats Svensson 0451-77 46 05 mats.h.svensson@svenskakyrkan.se Past.exp 0451-77 46 00 bjarnums.pastorat@svenskakyrkan.se Ansökan inkl. meritförteckning, personligt brev och löneanspråk oss tillhanda senast 2017-04-23. Pastorsexpeditionen, Bygatan 6, 280 20 Bjärnum. bjarnums.pastorat@svenskakyrkan.se Märk kuvertet eller mailet med ”Ansökan församlingspedagog”.

Norra Åkarps församling

Församlingen består av Bjärnums samhälle med omgivande landsbygd. Församlingen har ca 3135 invånare varav 2730 är kyrkotillhöriga.

Vankiva församling

Församlingen består av Vankiva samhälle och Mala tätort med omgivande landsbygd. Församlingen har ca 1290 invånare varav 1181 är kyrkotillhöriga.

Farstorps församling

Församling består av Farstorp med omgivande byar och landsbygd med drygt 700 invånare.

Välkommen till N Åkarps Kyrka i Bjärnum

Välkommen till Vankiva Kyrka

Välkommen till Farstorps Kyrka

Prästkragens förskola

Prästkragen