Gamla Prästgården
Foto: P Enochsson

Välkommen till Svenska kyrkan i Bjärnums pastorat

Bjärnums pastorat ligger i den natursköna norra delen av Skåne och är en del av Hässleholms kommun. Bjärnums pastorat består av Norra Åkarps, Vankivas och Farstorps församlingar. I nuläget tar vi inte emot obokade personliga besök på expeditionen men nås via tel 0451-77 46 00 / 0768-374601 så mycket verksamheten tillåter. Övrig tid telefonkontakt med präst enligt information på telefonsvarare.

Med anledning av Covid-19

Adventsljus

Information med anledning av Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens (FHM), regeringens samt regionala och lokala myndigheters direktiv kring antalet tillåtna deltagare vid sammankomster. Som kyrka är vi angelägna om att på alla sätt bidra till att minska smittspridningen. Samtidigt vill vi göra vad vi kan för att ändå kunna mötas via de kanaler som är möjliga. Under perioden den 24/11-22/12-2020 gäller regelverket max 8 personer i samtliga verksamheter och gudstjänster. Vi måste därför göra stora anpassningar. Under denna tid kommer det inte att vara möjligt för allmänheten att fysiskt närvara vid söndagens gudstjänst. Det innebär att samtliga gudstjänster som varit planerade att äga rum under adventstiden är inställda i Bjärnums pastorat. Däremot kommer vi att spela in gudstjänster och andakter som läggs ut digitalt på facebook. Du hittar dem på www.facebook.com/bjarnumspastorat. Dop och vigsel kan genomföras med max 8 deltagare inklusive personal. Vid begravningar får max 20 deltagare närvara exklusive personal. Våra präster finns tillgängliga för samtal. Se telefonnummer på hemsidan och i församlingsbladet. Kyrkklockorna kommer att ringa vid tider då det skulle varit gudstjänst, vid begravningar, dop, själaringning och andra tillfällen. Tänk då på att de är en påminnelse om att kyrkan finns där för oss alla. Stanna gärna upp och be för den situation Vi befinner oss i. Be för dina nära och kära. Be för vår värld och vårt samhälle. Vi försöker lösa denna situation så bra som det är möjligt. Vi känner alla en stor saknad över att inte få fira gudstjänst tillsammans i våra kyrkor, särskilt i Adventstiden som innehåller så många fina traditioner. Men vi får försöka tänka på att kyrkan inte bara är en byggnad, ett hus. Nej, Guds Rike är mycket större än så. Och kyrkan är ju Vi, Du och jag, tillsammans. Vi får tänka på varandra. Vi får be för varandra. Och Vi får se fram emot att en dag får fira gudstjänst tillsammans igen i våra fina och älskade kyrkorum. ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. Joh 1:5 Jag önskar Dig en fin Adventstid och Guds Rika Välsignelse. Mats Svensson, kyrkoherde i Bjärnums Pastorat

SWISH:

Då många pga de rådande restriktionerna har svårt att komma till kyrkan listas nedan kollektswishnummerna för de som önskar skänka kollekt.

NORRA ÅKARP: 123 322 61 80

VANKIVA: 123 063 30 16

FARSTORP: 123 675 09 70