Musik

Svenska kyrkan i Bjärnums pastorat har tre körer där du som gillar att sjunga är välkommen att vara med; Norra Åkarps kyrkokör, Vankiva kyrkokör och Farstorps Hellre- Än- Bra kör. Flera gånger om året bjuder vi också på konserter och musikarrangemang.

Sjungande munnar

Pastoratets körer

Gillar du att sjunga? Välkommen att vara med i någon av våra körer.