Foto: Lotta Neurén

Farstorps kyrka

Farstorps kyrka ligger i Farstorps församling. Den byggdes i romansk stil i slutet av 1100-talet.

Koret, absiden och triumfbågen är rikt utsmyckade av kalkmålningar från 1400-talet, som tillskrivs den så kallade "Everlövsmästaren" vars namn är okänt. I korvalvet finns bland annat en målning av Jesu födelse och i triumbågen avbildas helgonen Sankt Olof och Sankt Erik.

Orgelläktarens kant pryds av porträtt av de 12 apostlarna. Inredningen är i målat trä.

Här kan ni läsa mer om Farstorps kyrkas historia och takmålningar.

Farstorps församling

Farstorps församling består av Farstorp med omgivande byar och landsbygd och här bor drygt 700 invånare.

FÖRSAMLINGSHEMMET

Församlingshemmet ligger intill kyrkan. Två dagar i veckan är det barnverksamhet i lokalen. Församlingshemmet är också platsen för Kyrkliga arbetsföreningens möten och HÄB-körens sångövningar. 

PASTORSEXPEDITIONEN

Pastorsexpeditionen finns i gamla prästgården i Bjärnum. Öppettider: Tisdag och torsdag kl 10-12. Telefon: 0451-77 46 00. Besöksadress: Gamla Kyrkvägen 2.

Se Farstorps kyrka från insidan.

Här kan du se dig om kring i Farstorps kyrka. Klicka och dra för att rotera bilden.