Foto: P Enochsson

Vankiva kyrka

Vankiva kyrka ligger i Vankiva församling och började byggas i slutet av 1100-talet.

Därefter har den byggts till i etapper. Tornet fick sin nuvarande utformning på 1850-talet. 

Kyrkan är vitkalkad med kalk från Ignaberga. Inredningen består av kyrkbänkar i trä, målade i ljusgrått och blått. Över altaret hänger ett triumfkrucifix från senare hälften av 1100-talet. 

Dopfunten är gjord av sandsten och tillverkades någon gång åren 1190-1210.

Vankiva församlingshem ligger mitt emot kyrkan och är platsen för kyrkokörens övningar.

Vankiva församling

I Vankiva församling ingår orterna Vankiva och Mala och här bor ca 1290 invånare.

PASTORSEXPEDITIONEN

Pastorsexpeditionen finns i gamla prästgården i Bjärnum. Öppettider: Tisdag och torsdag kl 10-12. Telefon: 0451-77 46 00. Besöksadress: Gamla Kyrkvägen 2.

Träskulptur av Maria och Jesusbarnet i Vankiva kyrka.

Se Vankiva kyrka från insidan

Se dig om kring i Vankiva kyrka. Klicka och dra för att rotera bilden.