Händer som håller i varandra.

Samtalsstöd och själavård

Hos Svenska kyrkan i Bjärnums Pastorat kan du få hjälp och stöd genom hembesök och samtal. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.

Enskilt samtal

I ett enskilt själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst om ett gemensamt problem. Prästen finns närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om. För en präst är tron på Gud självklar, men du behöver inte prata om Gud, läsa bibeln eller be vid ett själavårdssamtal. 

Bikt

Du kan också bikta dig hos en präst. Under ett biktsamtal får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Biktsamtalet börjar med att du pratar med prästen. Sedan bekänner du din synd. Prästen förlåter dig på uppdrag av Jesus Kristus. Efteråt är det Jesus Kristus som bär dina bördor.

Prästens tystnadsplikt

En präst har absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Prästen kan aldrig, som andra personalgrupper, kallas till vittne i en rättegång och har ingen anmälningsplikt om ett brott har begåtts.

Hembesök och samtal: