Rhododendron-buskar med praktfullt blommande vita blommor på en kyrkogård.
Foto: Mona Davidsson /Ikon

Privat gravskötselföretag

Information med anledning av erbjudanden från privat gravskötselföretag

Information med anledning av erbjudanden från privat gravskötselföretag

Flera församlingar runt om i landet får just nu många frågor om erbjudanden från ett privat företag (Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB) angående tvätt av gravsten som skickas hem till många gravrättsinnehavare. Erbjudandet i brevet, som kan uppfattas som en faktura, kommer från ett privat gravskötselföretag och har ingenting med Svenska kyrkan Bjärnums pastorats begravningsverksamhet att göra.

 

Här kommer svar på de vanligaste frågorna:

1.     Är det Svenska kyrkan i Bjärnums pastorats begravningsverksamhet som skickar breven? 

- Nej, det är inte Svenska kyrkan Bjärnums pastorats begravningsverksamhet som skickar breven. Det är erbjudande från ett privat gravskötselföretag.

2.     Har Svenska kyrkan Bjärnums pastorats begravningsverksamhet lämnat ut gravrättsinnehavares namn och adress eller gravplatsbeteckning till företaget?

- Nej, Svenska kyrkan Bjärnums pastorats begravningsverksamhet har inte lämnat ut namn och adress till det privata gravskötselföretaget. Gravplatsbeteckningar och nummer går det dock att söka efter på gravar.se.

3.     Vad händer om jag betalar/betalat?

- Nedan finns länkar till information om hur man som privatperson/gravrättsinnehavare kan agera om man redan betalt ”fakturan” från bolaget: 

*Så bestrider du en felaktig faktura https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/bestrida-felaktig-faktura/
*Så gör du en anmälan till Konsumentverket https://anmalan.konsumentverket.se/ 
*Polisanmälan av brott/bedrägeri https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/bedrageri/  
*Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/ 
*​​​​​​​Konsumentverkets blankett för att hävda sin ångerrätt https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf 

4.     Jag har redan beställt skötsel av min grav från Svenska kyrkan Bjärnums pastorats begravningsverksamhet. Vad händer nu?

- Du som beställt skötsel av din grav från Svenska kyrkan Bjärnums pastorats begravningsverksamhet behöver inte göra någonting. Den beställning som du gett oss utför vi. Vårt arbetssätt bygger alltid på att gravrättsinnehavare aktivt beställer skötsel direkt av Svenska kyrkan Bjärnums pastorats begravningsverksamhet.