Mötesplatser i Svenska kyrkan

Många människor kommer i kontakt med kyrkan någon gång i livet. Kanske har du besökt någon av våra kyrkor eller deltagit i en gudstjänst i samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Eller kanske är du en av dem som brukar besöka våra julottor eller familjegudstjänster.

Men Svenska kyrkan är mycket mer än så. Till oss i Bjärnums pastorat är alla välkomna att dela vardag och fest med oss, hur du än mår eller ser ut, antingen du bott i vår församling i hela ditt liv eller endast är på tillfälligt besök.

Vi har verksamheter för alla åldrar och inom olika områden. Här kan du läsa om vad vi kan erbjuda dig.