Barn och familj

Tro och tillit till en himmelsk förälder som tar hand om oss betyder mycket för många barn. Här kan du läsa om våra verksamheter för barn och familjer.

Barngrupper och Öppet hus

Dela föräldraskapets glädjeämnen och bekymmer på Öppet hus för barn och vuxna eller låt barnen avsluta skoldagen med lek och vila i Himlaklubben eller After School. Tider och dagar för våra barngrupper hittar du här.

Vardagsgudstjänst

Välkommen till en lekfull gudstjänst en gång i månaden, där alla är delaktiga, även de yngsta. Teman och datum hittar du i kalendern..