Foto: Madelen Zander /Ikon

Bibelsamtal

Vi läser bibeln tillsammans

Välkommen att tillsammans söka  Bibelns svar i tros- och livsåskådningsfrågor.

Kaffe serveras!

Vi träffas i Norra Åkarps församlingshem  varannan torsdag kl 14.00. 

 

Datum för våren 2024: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj och 23 maj.

För mer information kontakta prästen Lars-Ivar Ericson 0767-883 555.