Prästkragens förskola

Prästkragens förskola har sina lokaler i den gamla prästgården i Vankiva och drivs av Svenska kyrkan i Bjärnums pastorat.

Kontakt

Besöksadress: Vankiva 8100, 281 95 Vankiva 

Rektor: Jenny Nilsson

Telefon: 0451-77 46 15

E-Post: vankiva.prastkragen@svenskakyrkan.se

 

Om förskolan

Prästkragens förskola finns i gamla prästgården i Vankiva, ca 3 km norr om Hässleholm och ca 10 km söder om Bjärnum. Vi har varit igång sedan 2005 och har tre avdelningar med plats för sammanlagt 33 barn. Vår stora, underbara trädgård ger barnen fantastiska möjligheter till lek och rörelse. Runtomkring förskolan finns både skogen, korna och bondgården.

Profil 

Prästkragen har en kristen profil. Vi vill förmedla en kristen människosyn, vilket innebär att alla människor är lika mycket värda och lika viktiga. Vår önskan är att barnen lär sig bemöta andra som de själva vill bli bemötta, med omsorg, hänsyn och respekt för varandras olikheter. Barnen hare möjlighet att lyssna till bibelberättelser och delta i vardagsgudstjänster i kyrkan.

Så arbetar vi 

Tryggheten är den viktigaste byggstenen i vårt arbete. Vårt mål är att både barn och föräldrar ska känna sig trygga och välmottagna hos oss. Det finns en stor öppenhet för Dig som förälder att ta upp saker som rör Ditt barn eller vår verksamhet. Alla barn är unika och varje barns behov är viktigt för oss. Eftersom Du känner Ditt barn bäst lyssnar vi gärna på Dig. Tillsammans kan vi skapa trygghet för Ditt barns lärande och utveckling!

Vi vistas mycket utomhus i alla väder, vilket ger barnen goda möjligheter att röra på sig samt utveckla sin fantasi i leken. Vi har goda lekmöjligheter i skogen precis intill förskolan. 

Vår ambition är att göra barnens tid på förskolan så meningsfull och lärorik som möjligt. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan med olika tema/projekt som syftar till lärande och utveckling för varje barn. Tillsammans utforskar vi och lär oss nya saker. Gemenskap och glädje i lärandet är viktigt för oss! Omsorg, utveckling och lärande skapar en helhet.

Kök

I förskolans kök lagas all mat av vår kokerska. Vi tycker det är viktigt med mycket fruktoch grönsaker samt ett lågt sockerintag. All personal äter tillsammans med barnen och måltiden ska vara en lugn och trevlig stund. 

 Personal

På Prästkragen har vi hög personaltäthet. Att vara många vuxna bland barnen ger goda möjligheter att tillgodose varje barns behov. Vi är ett gott gäng pedagoger, där de flesta arbetat på Prästkragen under många år. Du får alltid ett vänligt bemötande när du kommere till oss!

För att få veta mer om oss är ni varmt välkomna att höra av er och komma på besök hos oss!

Ansökan

Prästkragens förskola drivs av Svenska kyrkan i Bjärnums pastorat. Förskolan ingår i kommunens organisation, som enskild verksamhet, och följer samma regler som gäller inom kommunen. Vi ingår i kommunens kösystem för förskoleplats.

Du ansöker om plats via kommunens hemsida.