Två barn på trehjuling.
Foto: Personalen på Prästkragen

Prästkragens förskola

Prästkragens förskola har sina lokaler i den gamla prästgården i Vankiva och drivs av Svenska kyrkan i Bjärnums pastorat.

Prästkragens förskola ligger i Vankiva, ca 3 km norr om Hässleholm och ca 10 km söder om Bjärnum. I den gamla prästgårdens ljusa, fräscha lokaler finns två avdelningar med plats för sammanlagt 31 barn. Prästgårdens stora, grönskande trädgård ger barnen fantastiska möjligheter till lek och skoj. Runtomkring förskolan finns både skogen, korna och bondgården.

Trygghet är den viktigaste byggstenen i Prästkragens arbete. Målet är att både barn och föräldrar ska känna sig trygga och väl mottagna, samt att det ska finnas en stor öppenhet för dig som förälder att ta upp saker som rör ditt barn eller förskolans verksamhet. Alla barn är unika och varje barns behov är viktigt för oss. Eftersom du känner ditt barn bäst lyssnar vi gärna på Dig. Tillsammans kan vi skapa trygghet!

Prästkragen har en kristen profil. Förskolan vill förmedla en kristen människosyn, vilket innebär att alla människor är lika mycket värda och lika viktiga. Vi arbetar för att barnen ska lära sig ta hand om varandra och visa hänsyn. Ibland berättar vi bibelberättelser för barnen eller går till kyrkan på vardagsgudstjänst.

Barnen vistas mycket utomhus i alla väder, vilket ger dem goda möjligheter att röra på sig och utveckla sin fantasi i leken. De små barnen sover även ute i sina vagnar.

Dagarna på förskolan fyller vi med sång, musik, lek, sagor, rörelse, skapande aktiviteter och olika projekt med utgångspunkt från förskolans läroplan. Vår ambition är att göra barnens tid på förskolan så meningsfull och lärorik som möjligt. Gemenskap och glädje är viktigt!

All mat lagas av vår kokerska i förskolans eget kök. Frukt, grönsaker och ett lågt sockerintag är viktigt. All personal äter tillsammans med barnen och måltiden ska vara en lugn och trevlig stund. 
 
På Prästkragen har vi hög personaltäthet. Många vuxna bland barnen ger goda möjligheter att tillgodose varje barns behov. För att få veta mer om Prästkragens förskola är ni varmt välkomna att höra av er och komma på besök hos oss!

Prästkragens förskola drivs av Svenska kyrkan i Bjärnums pastorat. Förskolan ingår i kommunens organisation, som enskild verksamhet, och följer samma regler som gäller inom kommunen. Den ingår i kommunens kösystem för förskoleplats.

Anmälan om plats på Prästkragen fylls i på ansökningsblanketten, som du får genom kommunens barn- och utbildningsförvaltning, www.hassleholm.se, eller genom Prästkragen tel 0451-77 46 20.

Blanketten insändes fullständigt ifylld till:

Barn- och utbildningsförvaltningen Box 254 281 23 Hässleholm

Vill du veta mer?

Välkommen att ringa eller besöka oss!