Foto: Pelle Enochsson

Norra Åkarps kyrka

Norra Åkarps kyrka ligger på en höjd omgiven av stor kyrkogård i västra delen av Bjärnum.

Kyrkan invigdes söndagen den 23 juli 1882. I sina huvuddelar är den ritad av professor J. A. Haverman, Stockholm, och representerar väl det senare 1800-talets stilideal med stora fönster som ger ett kyrkorum präglat av ljus och himmelssträvande. I väster finns ett korskrönt torn och i öster en halvrund absid.

Norra Åkarps församling

Norra Åkarps församling består av Bjärnums samhälle med omgivande landsbygd och har ca 3135 invånare.

Församlingshem

Bjärnums församlingshem ligger på Bygatan 4 i Bjärnum. Församlingshemmet har gamla anor och var förr en gästgivaregård. Numera är det en mötesplats med en mängd olika verksamheter för barn och vuxna.

KYRKHUS

Kyrkhuset ligger i anslutning till kyrkan och är mötesplatsen för kyrkokören varje torsdagskväll kl 19-21.

PASTORSEXPEDITIONEN

Pastorsexpeditionen finns i gamla prästgården i Bjärnum. Öppettider: Tisdag och torsdag kl 10-12. Telefon: 0451-77 46 00. Besöksadress: Gamla Kyrkvägen 2.

Altartavlan i Norra Åkarps kyrka

Se Norra Åkarps kyrka från insidan

Här kan du se dig omkring i Norra Åkarps kyrka. Klicka och dra för att rotera bilden.