Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Norra Åkarps kyrka

Norra Åkarps kyrka ligger på en höjd omgiven av stor kyrkogård i västra delen av Bjärnum.

Kyrkan invigdes söndagen den 23 juli 1882. I sina huvuddelar är den ritad av professor J. A. Haverman, Stockholm, och representerar väl det senare 1800-talets stilideal med stora fönster som ger ett kyrkorum präglat av ljus och himmelssträvande. I väster finns ett korskrönt torn och i öster en halvrund absid.

Norra Åkarps församling

Norra Åkarps församling består av Bjärnums samhälle med omgivande landsbygd och har ca 3135 invånare.

Församlingshem

Bjärnums församlingshem ligger på Bygatan 4 i Bjärnum. Församlingshemmet har gamla anor och var förr en gästgivaregård. Numera är det en mötesplats med en mängd olika verksamheter för barn och vuxna.

KYRKHUS

Kyrkhuset ligger i anslutning till kyrkan och är mötesplatsen för kyrkokören varje torsdagskväll kl 19-21.

PASTORSEXPEDITIONEN

Pastorsexpeditionen finns i gamla prästgården i Bjärnum. Öppettider: Tisdag och torsdag kl 10-12. Telefon: 0451-77 46 00. Besöksadress: Gamla Kyrkvägen 2.