Två gravstenar med orden "far" och "mor"
Foto: Lotta Neurén

Begravning

Begravningsgudstjänsten är ett sätt att visa kärlek och respekt för den avlidne och en möjlighet för de anhöriga att ta farväl och uttrycka sin sorg och saknad.

I kyrkan tror vi inte att livet tar slut med döden. Vi tror på en fortsättning i en annan tillvaro än den vi ser omkring oss. Vi tror att vi en dag kommer att få möta våra saknade och älskade släktingar och vänner igen. Jesus visade oss detta när han dog på korset och blev levande igen efter tre dagar.

Under begravningsgudstjänsten får vi överlämna den avlidne i Guds händer och tänka på uppståndelsen och den dag då vi får mötas igen.

Kontakta begravningsbyrån
Det första du behöver göra när du mist en anhörig är att ta kontakt med en begravningsbyrå. De kan hjälpa till med de praktiska rutinerna kring begravningen och samtala med de anhöriga kring hur kroppen ska tas om hand och läggas till den sista vilan.

Gravplats
Som anhörig behöver man ofta få komma tillbaka till den plats där den döde vilar för att minnas och sörja. I Bjärnums pastorat har vi begravningsplatser i Bjärnum, Vankiva och Farstorp.

Kostnader
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som går till Svenska kyrkan, som är huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsavgiften täcker kostnaderna för gravplats, gravsättning, kremering, lokal för begravningsceremoni med eller utan religiösa symboler och lokal för förvaring och visning av den avlidne.

Skötselavtal
Den som ansvarar för skötseln av en gravplats, eller en gravrätt som det kallas, är gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren är ofta en anhörig till den avlidne. Alla gravrättsinnehavare har möjlighet att teckna ett skötselavtal med församlingen, vilket innebär att församlingen mot en avgift tar över skötseln av gravrätten.

Har du frågor? 
Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på tel 0451-77 46 00.