Begravningsplats med en rad av gravstenar som alla har färgsprakande blommor. Solen skiner.
Foto: Shutterstock

Kyrkogård

Gravplats
Som anhörig behöver man ofta få komma tillbaka till den plats där den döde vilar för att minnas och sörja. I Bjärnums pastorat har vi begravningsplatser i Bjärnum, Vankiva och Farstorp. På alla tre kyrkogårdar finns både Minneslund och Askgravlund.

Kostnader
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som går till Svenska kyrkan, som är huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsavgiften täcker kostnaderna för gravplats, gravsättning, kremering, lokal för begravningsceremoni med eller utan religiösa symboler och lokal för förvaring och visning av den avlidne.

Skötselavtal
Den som ansvarar för skötseln av en gravplats, eller en gravrätt som det kallas, är gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren är ofta en anhörig till den avlidne. Alla gravrättsinnehavare har möjlighet att teckna ett skötselavtal med församlingen, vilket innebär att församlingen mot en avgift tar över skötseln av gravrätten.

Har du frågor? 
Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på tel 0451-77 46 00.