Vollsjö församling

Välkommen till Vollsjö församling. Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal torsd kl 10-12. Telefontid: måndag, tisdag, fredag kl 10-11

Ansökan om understöd

Med anledning av den fortsatt rådande utvecklingen i vårt samhälle, på grund av Coronaviruset; så vidtar Vollsjö församling ett antal försiktighetsåtgärder, för att bidra till att begränsa smittspridning och oro.

*Körerna har åter startat upp för terminen, under lite ändrade former. Vi tänker på avstånd och vidtar även andra restriktioner för att kunna ha säkra körövningar.
* Vi startar också upp våra Filmkvällar igen. Även här, med lite ändrade form.
* Barngrupperna fortsätter att träffas.
* Öppet Hus och Soppluncher, skjuts på framtiden.

Vi uppdaterar kontinuerligt på Facebook och Hemsidan.

~~~

För närvarande - så råder det ett maxantal för grupper, på 50 personer. Detta medför en begränsning för våra gudstjänster, framförallt dop, vigsel och begravningar.
Vi ber er ha detta i åtanke, utöver omsorg om personer i riskgrupper. Vi planerar/bokar gärna om till senare datum om så önskas.

~~~

Det är naturligtvis så att allt det som händer nu i samhället kan väcka oro och rädsla. Vill du prata med någon, går det bra att kontakta någon av församlingens präster.

Björn Jernström, Kyrkoherde, 0416-300 24

Niclas Thoor, Komminister, 0416-300 25

~~~

Om du inte kan/får/vågar gå ut själv för att handla mat, kan du få hjälp av församlingen.
Önskar du hjälp med hemleverans av matvaror, kan du kontakta
Lena Jönsson, 0416-301 16

Följande gudstjänster och evenemang har vi anpassat efter rådande omständigheter:

18 oktober, Mässa i Vollsjö kyrka, 11.00

25 oktober, Gudstjänst i Öveds kyrka, 11.00

31 oktober, Gudstjänst i Brandstad kyrka, 11.00

1 november, Minnesgudstjänst i Fränninge kyrka, 15.00

1 november, Gudstjänst i Ö. Kärrstorps kyrka, 18.00

8 november, Gudstjänst i Vollsjö kyrka, 11.00

15 november, Gudstjänst i Fränninge kyrka, 11.00

22 november, Gudstjänst i Fränninge pkyrka, 11.00

29 november, Gudstjänst i Fränninge kyrka, 11.00

Personalen i Vollsjö församling arbetar just nu för att hjälpa och stödja församlingsbor i den speciella situation som vårt samhälle befinner sig i. Vi samverkar med kommunen och våra grannförsamlingar. I dessa tider blir den digitala kommunikationen viktig och samtidigt är jag bekymrad över alla dem som inte har tillgång till sociala media när informationen blir digital. Vi vill gärna nå ut till fler. Jag ber därför Dig som läser detta, berätta för Din granne, Dina bekanta, att kyrkan finns här för att stödja genom samtal, genom att hjälpa till med inköp av mat eller medicin. 

Vi ber för Er alla!

Kontakta oss gärna

Lena Jönsson 0416-301 16

Niclas Thoor (präst) 0416-300 25

Björn Jernström (präst) 0416-300 24

 

Björn Jernström
kyrkoherde

dina personuppgifter behandlar vi

Kyrkblad september 2020

Fem kyrkor - Ett ljudvykort. 

Klicka på bilden för att lyssna

Fem kyrkor ett ljudvykort

Ljudvykortet finns att köpa på pastorsexpeditionen i Vollsjö. Pris 60 kr