Gudstjänst/Bön

Gudstjänst och Bön

Gudstjänst firas varje söndag i Vollsjö församling och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla. Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Församlingen firar gudstjänst både med och utan nattvard. Söndagen är den stora gudstjänstdagen. Den ses i kyrkan som den första dagen på veckan, eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker till ljus. Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från döden.

 

I kalendern på första sidan eller länken Kalender finns information om när och var vi firar gudstjänst i Vollsjö församling.