Östra Kärrstorps kyrka

År 1846 stod kyrkan färdig och den är en typisk nyklassicistisk byggnad.
På samma plats fanns här under medeltiden en romansk kyrka.  
När den nya kyrkan byggdes rev man den gamla men behöll det medeltida tornet fram till 1860. Troligtvis återanvände man även en del av den gamla kyrkans murstensmaterial till den nya byggnaden. 1914 fick kyrkan sin bänkinredning och 1916 sin altartavla. Både tavlan och inredningen har jugendkaraktär. Altartavlan är en oljemålning och förställer Jesus i samtal med den rike mannen från Markusevangeliet kap 10. Konstnär är Fredrik Krebs, Lund. Kyrkans största dyrgrip är dopfunten som är från medeltiden och som saknar motstycke i denna del av Skåne. Hugget i relief återges två legender på funten. Den om Hubertus, jägarnas skyddspatron och legenden om Eustachius. Hubertuslegenden handlar om jägaren Hubertus som jagar en hjort. Hjorten stannar och Hubertus ser ett kors i hjortens hornkrona. Hubertus, hästen och hundarna visar hjorten sin vördnad och Guds hand välsignar dem. I kyrkorummet finns en vacker ljusbärare som har formen av en jordglob. I sakristian finns ett vackert förgyllt träkors. Korset är av hagtorn och den snidade Kristus av akaciaträ från Ö. Kärrstorps prästgård. Det är tillverkat av Evert Lundberg, Lunneby. Predikostolen är från 1600-talet med snidade porträtt av kvinnor och män. Under dem ser man frukter och stiliserade grinande ansikten s k maskaroner.  Dessa ansikten satte man upp för att de skulle skrämma bort onda andar från kyrkorummet.