Öveds kyrka

Vägen upp till kyrkan kantas av en praktfull lindallé som gör mötet med kyrkan dramatiskt. Hela omgivningen, Övedsklosters slott, parken, kyrkan och bron präglas av 1700-talet. Midsommardagen 1761 invigdes kyrkan. Kyrkan är en av Sveriges mest utpräglade rokokokyrkor, ritad av arkitekt Hårleman som också ritade slottet. Kyrkan som byggdes som en slottskyrka åt Övedskloster bekostades av Hans Ramel, även kallad ”Bygge-Hans”. Där slottet idag står låg på 1100-talet ett kloster med munkar från Frankrike. Munkarnas dagar bars av en tydlig rytm av bön, mässa, arbete, läsning och vila. Varje dag vandrade de ut utanför   klostermurarna för att finnas hos människorna med sjukvård, undervisning och själavård. Där nuvarande kyrka står fanns en gång en liten medeltida sockenkyrka. 1947 påträffades en del av grundmurarna till denna kyrka. Rokokokyrkan inreddes i fransk nyklassicistisk anda. Exteriören är i stort sett oförändrad. Kyrkan saknar torn men utmärker sig genom den säregna västgaveln som bl a består av röd Övedssandsten. Kyrkorummet är avskalat, rent och akustiken är fantastisk. Färgskalan inne i kyrkan går i grått, crème, vitt och guld. Orgeln är en av kyrkans mest värdefulla inventarier, tillverkad 1806 av den erkände orgelbyggaren Olof Schwan. Ovanför korfönstret möter oss altaruppsatsen från 1759, som har formen av en förgylld sol.