En präst talar på en begravning.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud och tar avsked.

I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.
Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

För mer information om begravningsgudstjänster, gravskick, kyrkogård m m inom församlingen kontakta pastorsexpeditionen.

Kontakta oss!

Vollsjö församling
Torget 16
275 66 Vollsjö

Tel: 0416-301 07

vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se