Kontakt/Personal

Besöks - och postadress:
Torget16, Vollsjö
Vollsjö församling
275 66 Vollsjö
Tel: 0416-301 07

epost: vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Jourhavande präst:
Varje natt 21.00-06.00 Tel 112
Chatt: mån - tors kl. 20-24
Digitalt brev: svar inom 24 h

www.svenskakyrkan.se/jourhavande präst

Ekonomi samt gravskötselärenden
Vakant
Vik kamrer Åke Olsson 0416-301 07

Bokning av kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning), ekonomi samt gravskötselärende

Vakant
Vik kyrkokamrer Åke Olsson 0416 30107
ake.g.olsson@svenskakyrkan.se

Präster
Kyrkoherde Jenny Delén
0416-30024
SMS 0706 488 670
jenny.delen@svenskakyrkan.se

Komminister Niclas Thoor
0416-30025
SMS 0706 488 671
niclas.thoor@svenskakyrkan.se

Musiker
Kyrkomusiker Ingela Bertilsson
0416-301 06
SMS 0706 488672
0415-420 77
ingela.bertilsson@svenskakyrkan.se

Barnledare, konfirmandledare och församlingsvärdinna
Lena Jönsson
0416 30116
SMS 0702 712600
lena.carlsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare
Fränninge
Kyrkogårdsarbetare/förman Ola Jönsson
0416 30110
SMS 0706 488674
ola.jonsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Sandra Åkerblom
0416 30114

Vollsjö och Brandstad

Säsongsarbetare Ronny Håkansson
0706 488675

Ö Kärrstorp

Kyrkvaktmästare Mats Andersson
0416 30112
SMS 0706 488676

Öved

Kyrkorådets ordförande Yvonne Nilsson

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga 
Peter Nilsson
0738 121 250