Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dina personuppgifter

behandlar vi med största respekt enligt GDPR

Från och med 18/5 2018 är Eva Katsler i Blentarps församling även Vollsjö församlings dataskyddsombud.

I Vollsjö församling följer vi lagstiftning och rekommendationer gällande hantering av Dina personuppgifter. 

Om Du vill ha mer information så vänligen klicka här