Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Grattis till en ny familjemedlem!

Dop i våra kyrkor

Vill ni boka dop? Boka dop i någon av våra fem kyrkor.

I Vollsjö församling ligger Fränninge kyrka, Vollsjö kyrka, Brandstad kyrka, Ö Kärrstorps kyrka och Öveds kyrka. I våra kyrkorum har föräldrar burit fram sina barn till dop i flera hundra år, generation efter generation.

Dopet är en stor högtid som är förknippad med en djup glädje och fest. Dopet är en gåva och i dopet lovar Gud att vara oss nära genom hela livet. I dopet lägger vi vårt barn i Guds hand. Dopets djupaste innebörd kan sammanfattas i ordet samhörighet. Gud vill höra samman med var och en av oss och ge oss liv, kärlek och förlåtelse.
Genom dopet blir barnet kyrkotillhörigt (medlem) i Svenska kyrkan.

Ring pastorsexpeditionen 0416 301 07 eller någon av oss präster Erica Lillö och Katarina Mårtensson och boka dop!

Ps
-dopdräkter/klänningar finns för utlåning
- bor ni inom församlingen bjuder vi på en solosång vid dopet som vår kyrkomusiker sjunger
- det finns två församlingshem att hyra till dopfesten
- dopet kan även äga rum på annan plats än i kyrkorna

Vuxendop

Vi erbjuder naturligtvis dig som inte är döpt som barn att döpas. För dopet finns ingen ålder. Ring någon av oss präster.