Dop

Grattis till en ny familjemedlem!

Dop i våra kyrkor

Vill ni boka dop? Boka dop i någon av våra fem kyrkor.

I Vollsjö församling ligger Fränninge kyrka, Vollsjö kyrka, Brandstad kyrka, Ö Kärrstorps kyrka och Öveds kyrka. I våra kyrkorum har föräldrar burit fram sina barn till dop i flera hundra år, generation efter generation.

Dopet är en stor högtid som är förknippad med en djup glädje och fest. Dopet är en gåva och i dopet lovar Gud att vara oss nära genom hela livet. I dopet lägger vi vårt barn i Guds hand. Dopets djupaste innebörd kan sammanfattas i ordet samhörighet. Gud vill höra samman med var och en av oss och ge oss liv, kärlek och förlåtelse.
Genom dopet blir barnet kyrkotillhörigt (medlem) i Svenska kyrkan.

Ring pastorsexpeditionen 0416 301 07 eller någon av oss präster Erica Lillö och Katarina Mårtensson och boka dop!

Ps
-dopdräkter/klänningar finns för utlåning
- bor ni inom församlingen bjuder vi på en solosång vid dopet som vår kyrkomusiker sjunger
- det finns två församlingshem att hyra till dopfesten
- dopet kan även äga rum på annan plats än i kyrkorna

Vuxendop

Vi erbjuder naturligtvis dig som inte är döpt som barn att döpas. För dopet finns ingen ålder. Ring någon av oss präster.