Dop

Grattis till en ny familjemedlem! Här kan du läsa om dopet och preliminärboka en doptid i någon av Vollsjö församlings kyrkor.

Dop i Vollsjö församling

Vill ni boka dop? Boka dop i någon av våra fem kyrkor. I Vollsjö församling ligger Fränninge kyrka, Vollsjö kyrka, Brandstad kyrka, Ö Kärrstorps kyrka och Öveds kyrka. I våra kyrkorum har föräldrar burit fram sina barn till dop i flera hundra år, generation efter generation. Dopet kan även äga rum på annan plats än i kyrkorna om så önskas.

Dopet är en stor högtid som är förknippad med en djup glädje och fest. Dopet är en gåva och i dopet lovar Gud att vara oss nära genom hela livet. I dopet lägger vi vårt barn i Guds hand. Dopets djupaste innebörd kan sammanfattas i ordet samhörighet. Gud vill höra samman med var och en av oss och ge oss liv, kärlek och förlåtelse. Genom dopet blir barnet kyrkotillhörigt (medlem) i Svenska kyrkan.

Vuxendop

Vi erbjuder naturligtvis dig som inte är döpt som barn att döpas. För dopet finns ingen ålder. Ring någon av oss präster.

Boka dop

Här nedan kan du via ett formulär preliminärboka en doptid i Vollsjö församling. Du kan även boka dop via telefon 0416-301 07. 

Dopklänningar finns för utlåning. Bor ni inom församlingen bjuder vi på en solosång vid dopet som vår kyrkomusiker sjunger. Det finns även två församlingshem att hyra till dopfesten. 

Preliminärboka dop

Här kan du preliminärboka en doptid i någon av Vollsjö församlings kyrkor. Du kan även boka dop via telefon 0416-301 07. När din bokningsförfrågan skickats får du en bekräftelse via e-post att din förfrågan mottagits. Vi återkommer inom några dagar med en definitiv bekräftelse av din bokning eller med förslag till förändringar om till exempel det önskade datumet inte fungerar. I samband med bekräftelsen meddelar vi även klockslag för ert dop.

Jag vill preliminärboka dop i

Behandling av personuppgifter: Vollsjö församling hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills dopet är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna. Personuppgifter säljas inte vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan så länge Vollsjö församling inte är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter överförs aldrig till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Vollsjö församling, 275 66 Vollsjö. Telefon: 0416-301 07. E-post: vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se Ta kontakt om du vill ha ut information om de uppgifter som finns sparade, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Välkommen att döpas

Läs om dop för barn och vuxna

Våra kyrkor