Barn

Noak Arks Babycafé

Dag: Måndagar och torsdagar
Tid: 9-12
Plats: Östra Kärrstorps församlingshem

Alla barn upp till fem år är välkomna i en vuxens sällskap.
Tillsammans ritar, målar, pysslar, leker och fikar vi.
Har du frågor så ring Lena Jönsson på 0702- 71 26 00
Start 3/9
Välkomna!