Förtroendevalda

Kyrkorådet 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Yvonne Nilsson, ordförande
Sven Åkerblom, v. ordförande
Bo Mårtensson
Ann-Louise Löfberg
Monica Rörstam
Jan Håkansson
Barbro Johansson
Anders Söberg
Eva Sörensson
Christian Persson
Ersättare
Arvid Persson
Per-Åke Henriksson
Ingrid Berntsson-Irhammar
Bengt Silfwerbrand
Jan-Erik Andersson
Helena Ohlsson
Staffan Birkegård
Ann-Britt Åkerblom