Brandstad kyrka

Kyrkan är uppförd i slutet av 1100-taler i romansk stil som bland annat kännetecknas av kraftiga murar som skulle klara av att hålla upp valven.   Ursprungligen bestod Brandstad kyrka av långhus, ett lägre och smalare kor samt en halvrund absid.. De äldsta delarna är byggda av Övedssandsten. Dopfunten är lika gammal som kyrkan och anses vara gjord av Mårten Stenmästare som var verksam kring 1170. Dopfunten har ornament som påminner om runor men ingen har hittills lyckats tyda dem och kanske har de endast en dekorativ funktion. I norra korväggen finns målningar från 1250-talet i gult och brunt. Målningarna föreställer en livlig ryttarprocession och ett bröllopsfölje. 1952 togs dessa målningar fram. Det som är mest utmärkande för Brandstad kyrka är de vackra takmålningarna och triumfbågens målningar från 1928 av Målare Axel Kulle. Målningen i långhuset består av blå himmel, änglar, de fyra evangelisternas attribut; människan, lejonet, oxen, och örnen. Huvudmotivet i mitten är en bild av Jesu dop. Triumfbågens målning föreställer Jesus Kristus med lag och evangelium. Han sitter på regnbågen och hans fötter vilar på jordklotet. I långhuset ligger ett vackert mönstrat tegelgolv som är dubbelsidigt och kan vändas. I kyrkorummet finns två snidade barockarbeten, altaruppsatsen och predikostolen från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. På altaruppsatsen finns de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De är klädda i gråvita särkar och skynken i guld.  

Branstad kyrka
Brandstad kyrka