Foto: Renée Backe

Brandstad kyrka

När Brandstads kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet fanns det två ingångar till kylan, en i norr och en i söder, men dessa båda ingångar, som ännu är synliga inne i kyrkan murades igen vid en ombyggnad 1837. Det var då som tornet uppfördes och de medeltida valven i långhuset restes med tunnvalvs av trä.

I norra korväggen finns kalkmålningar från mitten av 1200-talet. Kalkmålningarna till vänster om altaret föreställer ett bröllopsfölje till häst.

De vackra takmålningarna på himmelsblå botten skapades på 1920-talet av konstnären Axel Kulle, och som medhjälpare hade han den unge konstnären Sven Erixson, mer känd som X-et.

Dopfunten som anses vara skapad av Mårten Stenmästare är från 1100 eller tidigt 1200-tal.

Altaruppsatsen liksom predikstolen är snidade i barockstil i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet.

De fyrkantiga präglade tegelstenarna i golvet är av okänd ålder, och har även mönster på undersidan.

Söder om kyrkan ligger den gamla prästgården är från slutet av 1700-talet, men det fanns en prästgård här redan på 1680-talet. Och byggnaden är till stor del uppbyggd med timmer från den äldre prästgården på samma plats.