Bjärreds församling

kärlek - gemenskap - glädje

Söndag 26 sept kl 11.00 Gudstjänst med musik i Bergakyrkan.
Välkomnande av diakon Johanna Alm.
Alexandra Albertsson-Lindblad tvärflöjt, Isa Malm orgel/piano.

SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Rik inför Gud
2 Mos 32:1-4, 30-35
1 Joh 2:15-17
Matt 6:19-24
Ps 49:6-12