Bergakyrkan

Bergakyrkan med församlingshemmet Bergagården. Församlingens nav

Bergagården med kyrka. Situationsplan.

Bergakyrkan invigdes den 31 mars 1974 och är församlingens yngsta kyrkobyggnad.
I södra delen av Bjärred ligger Bergakyrkan med tillhörande församlingshem Bergagården. Den trelängade anläggningen uppfördes 1974 i en stil som blandade både modern arkitektur och traditionell byggnadstradition.
Arkitekterna Bengt och Kristina Hellborg använde materialen sten, trä och glas. I församlingshemmet ryms lokaler för administration och ungdomsverksamhet men också en samlingssal, Bergasalen.
Bergagården byggdes till 1989 med lokaler för ytterligare verksamhet. I den omgivande parken ligger även Vita villan, från början sommarhus men som nu inrymmer förskola. Hela anläggningen håller ett högt arkitektoniskt värde och visar både modern arkitektur och äldre byggnadstradition
Bergakyrkan är det självklara navet i församlingens gudstjänstliv och i Bergakyrkan bidrar den flyttbara inredningen till att kyrkorummet kan förändras efter behov.
Redan när man kommer in i kyrkan känner man doften av trä. Golvet består av hundraårigt kajvirke från Helsingborgs hamn, Takets öppna takstolar kommer från Härjedalens djupa skogar och bänkinredning och predikostol har tillverkats på Gotland. Man får en känsla av medeltida kloster eller en vikingasal när man träder in i kyrkan
1994 i samband med Bergakyrkans tjugoårsjubileum skapades en liten plats för meditation och stillhet i det utrymme som från början var tänkt för kören. Med ljusbäraren i mitten och en Mariaikon målad av Lars Gerdmar i Lund på väggen markeras möjligheten för enskild bön.
Kyrkan lyses upp av taklampor och vägglampetter sammansatta av genombrutna plåtburkar i varierande mönster. Lamporna är utformade av konstnären Gunnar Hallgren.
Dynorna i bänkarna är så kallade "agedynor", åkdynor designade av Kristina Hellborg. Predikstolsklädet har vävts av Anne Li Göransson. Krucifixet på korväggen har hämtats från Flädie kyrka och är från 1400 talet.
Vid invigningen skänkte en församlingsmedlem nattvardssilvret som Sven Albrektsson tillverkat. Processionskorset av Walter Hübner är skänkt av Lomma församling.
En fristående klockstapel har en klocka som är en kopia av Flädie kyrkas gamla 1600-talsklocka.

Bergakyrkan invändigt Foto: Krister Hagman