Huvudgången på Fjelie nya kyrkogård
Foto: Krister Hagman

Fjelie nya kyrkogård

Fjelie nya kyrkogård ligger 200 meter sydväst om Fjelie kyrka vid väg 16, som går mellan Lund och Bjärred. Kyrkogården invigdes år 1908.
Förutom att det tillkommit ett antal bågformade gravkvarter som kontrast till den i övrigt mycket sträva indelningen så har kyrkogården kvar sitt ursprungliga utseende.
Kyrkogården är rektangulär och omgärdad av lindar och hagtornshäck på tre sidor och med järnstaket och grindar vid huvudingången. Kvartersindelningen är samma som på Fjelie gamla kyrkogård. Även på Fjelie nya kyrkogård finns det större gravplatser men också många mindre. Den är en typisk  mindre landsortskyrkogård och präglad av att Fjelie var ett jordbrukssamhälle.

För kistor eller urnor finns möjlighet att välja gravplats med ytskikt av gräs eller singel
Eftersom många gravplatser har återlämnats på Fjelie nya kyrkogård, har församlingen på en del av de återtagna gravplatserna anlagt de mjuka rundade kvarteren för att bryta upp det kärva utseendet.

Kyrkogården fick en större ansiktslyftning 2010 då samtliga gångar tillgänglighetsanpassades och samtidigt nya redskapsställ och belysningsstolpar sattes upp.
Det är en vacker kyrkogård med tyvärr allt för få aktiva gravar.

Hitta till Fjelie nya kyrkogård
200 meter från Fjelie kyrka med adressen Fjelie Nils Hanssons väg 237 91 Bjärred

Vägbeskrivning
Från norr:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Lund, Lasarett. Sväng höger vid avfart 21
Följ skyltar mot Fjelie

Från söder:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skyltar mot Fjelie

Engelska flygarens grav på Fjelie nya kyrkogård Foto: Krister Hagman

Krigsgraven på Fjelie nya kyrkogård

Vem lägger blommor på Chamber grav?
På Fjelie nya kyrkogård längst ned till vänster vid urngravarna har församlingen en Engelsk krigsgrav.
I graven vilar sergeanten, bombaren och navigatorn Colin Fredrick Chambers. Chambers blev nedskjuten över Danmark under en flygning från Polen där de släppt ned vapen till motståndsrörelsen. Planet Halifax DT 620 blev nedskjutet tidigt på kvällen över Stevns på Själland den 14 mars 1943. Alla ombord avled.

 Den 4 maj flöt Chambers iland vid Villa Haga. Han var intrasslad i fallskärmslinorna men själva skärmen saknades. Man kan tänka sig hans sista stund i livet, ensam i det kalla Öresund, intrasslad och tänkande på sin hustru och barn där hemma i England. Den 26 maj begrovs han på Fjelie kyrkogård under full militär hedersbetygelse av fältprästen Egon Eberhard senare kyrkoherde i Trelleborg.
Chambers och hans kamrater blev nedskjutna av ett av Tysklands högst dekorerade flygaress oberleutenant Martin Drews som efter kriget bosatte sig i Brasilien.

Vill ni läsa mer om denna spännande händelse så gå in på http://www.airmen.dk/

Ett koncentrat hittar ni här http://www.airmen.dk/pdfs/p143hisda.pdf

Bjärreds församling fick ett brev från släktingar till Cambers, däribland hans son som endast var 4 år gammal när pappa blev nedskjuten över Danmark. Vid en semesterresa till Danmark hade sonens kusin åkt över till Fjelie nya och letat upp graven. Kusinen hade observerat att på graven låg ett rött band med svensk text, vilken de naturligtvis inte kunde läsa.

Att någon okänd person har lagt ett band och smyckat graven så här långt efteråt och i ett främmande land har rört familjen och de skulle vilja visa sin tacksamhet genom att skicka ett tackkort till den okända personen. Vi på församlingen har då och då sett blommor på graven och tror att det är någon bybo som på detta sätt ihågkommer graven. I församlingsbladet efterlyste vi blomsterprydaren.
Så började en spännande resa för både sonen till flyghjälten och församlingen. Denna lilla efterlysning spreds som en löpeld både i svensk och utländsk radio och i en mängd tidningar runt om i landet. Och till slut fick gåtan sin lösning.
Den 11 september 2012 ringde en kvinna från Ängelholm in till Radio Malmöhus och berättade att det var hennes man som lagt och planterat blommor under alla dessa år.
Mannen blev intervjuad i radio Malmöhus och berättade att han i 1990 talets början åhört ett föredrag om landstigningen i Normandie. Tydligen hade föredraget gjort stort intryck för när han senare fann graven och såg att inga blommor hedrade den döde flygaren så planterade han en blomma och på den vägen är det. Sedan tidigt 90 tal har han och hustrun gjort ett par årliga utflykter till Fjelie nya kyrkogård och graven för att hedra det mod och stora uppoffring som Chambert och alla andra soldater gjort för hela Europa. Mannen har också forskat i Chambers öde och publicerat en artikel om flygaren och hans öde i tidskriften Saxo Nr 21.
Det har varit en spännande historia och med ett otroligt genomslag. Vi har nog hittat artiklar i ca 20 svenska tidningar om det hela.