Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Berga gospel

Kören "Berga Gospel" är en av sex körer i Svenska Kyrkan i Bjärred. År 2001 anordnades en "gospeldag i Bergakyrkan som blev så uppskattad att "Gospelkören" bildades strax där efter. Efter några år tyckte vi att kören borde få ett riktigt namn och hösten 2008 bytte kören därför namn till "Berga Gospel"

Berga Gospel

Berga Gospel är en av Bjärreds församlings två vuxenkörer. Kören bildades 2002 och består av ca 45 sångare i varierande åldrar. Kören har en blandad repertoar inom gospelgenren. Sångerna lärs främst ut på gehör och det är bara vid enstaka tillfällen som noter används.

Kören sjunger återkommande på gospelmässor, konserter och deltar även i andra sångprojekt. Ända sedan starten har pianisten Mattias Nilsson varit med och kompat kören vid konserter och gospelmässor.

För tillfället söker vi fler tenorer.

Vill du veta mer kontakta körledare Isa Malm på tel: 046-4404163 eller isa.malm@svenskakyrkan.se

Besök gärna körens hemsida: www.bergagospel.se