Babyrytmik

Babyrytmik är grupper där du anmäler dig och ditt barn.

Babyrytmik är grupper där du anmäler dig och ditt barn. Höstens grupper startar den 10 september följande tider, torsdagar kl. 9.30 för föräldrar och barn 0-7 månader och kl. 10.45 för föräldrar och barn 7-12 månader.
Antalet platser är begränsat. 

Anmälan och information Christina Eriksson 046-440 41 60

christina.eriksson3@svenskakyrkan.se

Tallkotten finns nu på facebook