Babyrytmik

På babyrytmiken rör vi oss mycket till musik, dansar med de små och spelar på rytmikinstrument.

Anmäl till höstens babyrytmik

Torsdagar kl. 9.30 för föräldrar och barn 0-7 månader.
Torsdagar kl. 10.45 för föräldrar och barn 7-12 månader. 

Antalet platser är begränsat.
Torsdagen den 5 september startar det nya grupper.
För anmälan och information kontakta Christina Eriksson

christina.eriksson3@svenskakyrkan.se