Babyrytmik

På grund av rådande restriktioner är uppstarten för babyrytmik i januari framskjuten tills vidare.