Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Babyrytmik

Babyrytmik är grupper där du anmäler dig och ditt barn. Under våren kommer vi träffas sammanlagt 8 gånger följande tider, torsdagar kl. 9.30 för föräldrar och barn 0-7 månader och kl. 10.45 för föräldrar och barn 7-12 månader.

Babyrytmik är grupper där du anmäler dig och ditt barn. Under våren kommer vi träffas sammanlagt 8 gånger följande tider, torsdagar kl. 9.30 för föräldrar och barn 0-7 månader och kl. 10.45 för föräldrar och barn 7-12 månader.
Antalet platser är begränsat. Vårens grupper startar den 16 januari.

Anmälan och information Lynn-Marie Palm 046-440 41 60

lynn-marie.palm@svenskakyrkan.se

Tallkotten finns nu på facebook