Skolverksamhet

Årskurs 1: Julen - En upplevelsevandring genom Bibelns berättelser som ligger till grund för vårt julfirande.
Årskurs 2: Påsken - En upplevelsevandring genom Bibelns berättelser som ligger till grund för vår påskhögtid.
Årskurs 3: Kyrktur -  Då besöker vi församlingens fyra kyrkor. Vi berättar om  kyrkorummets användning och symboler, tittar på kyrkogårdens historia och vi informerar om kyrkans sång och musik. (genomförs i slutet av september)

Tradition och liv

Prästerna medverkar gärna på lektioner och berättar om våra olika kyrkliga högtider och traditioner.

Mellanstadiet och högstadiet                                                                                           Naturligtvis finns vi även till för mellanstadiet och högstadiet. Vill någon klass ha besök i klassrummet eller komma på besök till någon av våra kyrkor eller Bergagården går det så klart att ordna.

Vid frågor kontakta:

Christina Eriksson (åk 1-3)
Tel. 046-440 41 60
E-post: christina.eriksson3@svenskakyrkan.se

Karin Riberth (åk 4-7)
Tel: 046-440 41 77
E-post : karin.riberth@svenskakyrkan.se