Foto: Peter Larson

Fjelie gamla kyrkogård

Kyrkogården är belägen runt Fjelie kyrka och kom troligen till när kyrkan byggdes på 1100-talet.
En del av kyrkogårdsmuren norr om kyrkan är från medeltiden.

Kyrkogården renoverades år 1946 och fick då sitt nuvarande utseende. Kyrkogården är omgärdad av en mur och ribeshäckar samt kvartersindelad med häckar av buxbom och högre avenbok.

Gravplatserna är ganska stora. Många gravplatser innehåller 12-15-18 gravar. Förr var det vanligt att de större lantegendomarna tilldelades en större gravplats och det är ofta flera generationer gravsatta på den. Kyrkogården ger en god uppfattning om hur en kyrkogård i en välmående byggd kunde se ut förr. Man förlorar sig lätt bakåt i tiden om man går omkring och läser de gamla gravstenarnas texter över begravda rikksdagsmän, häradshöfdingar och åbor.

På Fjelie gamla kyrkogård upplåter församlingen nya gravplatser enbart för gravsättning av urnor, eftersom markförhållande inte medger kistgravsättningar. Kistgravsättningar sker enbart på tidigare upplåtna gravplatser.

Kyrkogården tillgängliggjordes under sommaren 2011. All grov singel ersattes med stenmjöl och nya redskapsställ kom på plats. Vid bäcken som rinner förbi kyrkogården planterades ett antal nya rönnbärsträd som ersättning för de askar som på grund av asktoppssjuka togs ned år 2009.

Hitta till kyrkogården. Adressen är Fjelie Laxmansväg 1.  237 91 Bjärred

Vägbeskrivning
Från norr:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Lund, Lasarett. Sväng höger vid avfart 21
Håll höger
Fortsätt in på Väg 16
Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg (Förbi Fjelie nya kyrkogård)
Sväng höger in på Fjelie byaväg

Från söder:
Kör på E6/E20
Följ skylt mot Bjärred, Lund.
Sväng höger vid avfart 21
Följ skylt mot Lund. Sväng höger in på Väg 16
Sväng vänster in på Fjelie Nils Hanssons väg (Förbi Fjelie nya kyrkogård)
Sväng höger in på Fjelie byaväg