En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda i Bjärreds församling

Genom kyrkoval i Svenska kyrkan vart fjärde år väljs Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur Kyrkorådet som är församlingens styrelse.

Kyrkorådet för mandatperioden 2022-2025 består av:

Ledamöter:

Ulla Steijner, ordförande

Martha Henriksson Witt

Eva-Britt Wramsmyr

Birgitta Knutsson

Lena Svensson

Monica Jälén

Karl-Gustav Nilsson

Pia Johnson

Eva Netterlid

Madeleine Körner, kh

Ersättare:

Birgitta Nilsson

Bengt Göran Svensson

Liselotte Borsiin

Rikard Hansson Frostgård

Hans-Ingvar Hansson

Sofia Ljung

Agneta Ljungberg

Lennart Nilsson

Ola Ahlqvist