Katekumenatet

DET BÖRJAR MED EN LÄNGTAN 


Var finns platser i vårt samhälle där vi öppet kan samtala om existentiella frågor? Var gör man av en andlig längtan (ja, alla kallar den inte andlig..) Eller en speciell upplevelse som man inte kan sätta ord på? Och vart tar man vägen om man som vuxen skulle vilja uppdatera sin konfirmationstid? När livet ställer frågor, hur gör man då?

I Svenska kyrkan i Bjärred vill vi ta dessa frågor på allvar. Den modell vi använder kallas Katekumenat, ett enkelt sätt att samtala med andra om livet och tron.

Vi träffas i små grupper en gång varannan vecka under ett och ett halvt års tid.

I Katekumenatet firar vi också fyra olika gudstjänster. Den första är Välkomnandets gudstjänst. 

ANMÄLAN & KONTAKT:

 

Katekumenatet gav min tro en annan dimension …

Hans-ingvar Hansson, volontär i vår församling, delar med sig av sina erfarenheter och sin väg till tro.