Kolerakyrkogården
Foto: Krister Hagman

Kolerakyrkogården

I Bjärred finns en s.k. kolerakyrkogård, ett annex till Flädie kyrkogård som förvaltas av församlingen.

Kyrkogården finns på Norra Villavägen i närheten av husnumren 34. Det är en kyrkogård från ofärdstiden då koleran grasserade. Kyrkogården är inte i bruk.

Kyrkogården har benämnts med tre olika namn under årens gång: Kolerakyrkogården, Främlingskyrkogården och Annexkyrkogården för ofärdstid.

Koleran kom till Bjärred i Flädie socken under 1850 talet och kyrkogården skall enligt uppgift ha blivit den sista vilan för ett tiotal av socknens invånare. Troligen har kyrkogården också använts under första världskriget då ett flertal besättningsmän från både ubåtar och andra krigsfartyg spolats iland vid Bjärreds kust.

Själva kyrkogården är en 12 x 12 meters gräsbesådd yta. Den var tidigare utsmyckad med ett blomkar och en liggande gravvård med bibeltext.

Vid ingången finns en minnessten med text Annexkyrkogård från ofärdstider.

2013 gav Länsstyrelsen tillstånd till en genomgripande uppfräschning av kolerakyrkogården.

I dag kan ni se en fräsch och nyanlagd kolerakyrkogård.
De gamla ölandsstenarna som förhindrade äldre personer att ta sig in har tagits bort och ersatts med ett bärlager av stenmjöl. Detta har gett oss en helt ny och tillgänglighetsanpassad gång in till själva kyrkogården. Grinden vid vägen togs bort och flyttades ned till kyrkogården. Vid Norra Villavägen finns en hänvisningskylt in till kolerakyrkogården kvar.

Kolerakyrkogården är inramad av en klippt ligusterhäck. På en liten grusad yta direkt innanför grinden finns en bänk till vila och eftertanke. Bredvid bänken har en tavla satts upp där vi berättar om koleran i allmänhet och speciellt om Bjärreds kolerakyrkogård.

Korset har alltid varit avsett för kolerakyrkogården och placerades rakt framför grinden bredvid bänken. Ett tulpanträd ersatta de rätt intetsägande och om man får säga tråkiga stenarna som var den ursprungliga dekorationen.

Kolerakyrkogården är liksom församlingens kyrkor kopplade ihop med pilgrimsleden som går genom länet varför den kommer att fungera som en viloplats för trötta vandrare på väg söder eller norrut genom Skåne.

Vi hoppas att vi alla församlingsbor kan bli stolta över vår kolerakyrkogård som efter så många år i träda nu åter får lysa upp.

Hur gick det till när vi fick kolerakyrkogård?

I sockenprotokoll för Flädie socken den 2 september 1850 berättas att en ny begravningsplats för Flädies koleradöda skall anläggas på denna plats och att man blivit överens med Nils Nilsson i Flädie att han mot en ersättning av 33 riksdaler 16 skilling banco for varje kappland av jorden upplåter den till kolerakyrkogård.

Man skriver "Utstakningen och invigningen blir onsdag kl. 10 f.m. varefter koleraliket efter torparen å nr 22 Flädie, Åke Andersson kommer att i nya kyrkogården nedmyllas".

För att förhindra smittans spridning var det angeläget att den döde fortast möjligt begrovs. Av protokollet framgår, all detta kunde ske så snabbt, att de i sjukdomen avlidne läggas genast i sina likkistor och utföres samt nedsättes i graven. Man skriver Härvid iakttages att locket fästes på från dödsstället tills liket blivit nedsatt i graven, men lossa därefter från kistan.
Kistan överströs med osläckt kalk och dödgrävarna skiftas till att passa på huruvida någon av de döde finnas hava liv. Skulle efter 3:e dagens förlopp intet tecken till liv förmärkas sker jordfästningen och begravningen utan överflödiga personers närvaro.

Hur många som följde Åke Andersson vet vi inte, bara att nya epidemier drog in över Skåne. Den sista härjade 1873 framför allt i nordvästra Skåne. Totalt dog ca 500 personer i Skåne under dessa epidemier.

Pilgrimsleden

Kyrkogården är som tidigare nämts också en etapp i pilgrimsleden genom Skåne på väg upp till Nidaros i Norge och på en skylt vid kolerakyrkogården finns denna text.

Pilgrimsvila

Här vilar ett tiotal människor som dog när koleran kom till bygden på 1850-talet. Koleran var smittsam och ledde snabbt till döden. Torparen Åke Andersson var den förste som fick sin viloplats här. Av rädsla för smittan begravdes Åke och de andra vid stranden, långt borta från kyrkogården hemma i Flädie.
Besättningsmän från fartyg som förliste under första världskriget och vars kroppar flöt iland på stranden begravdes också här. Därför heter Kolerakyrkogården även Främlingskyrkogården och Annexkyrkogården för ofärdstid.
Den drunknade främlingen fick sin viloplats här, likaså Flädiebon som inte fick begravas hemma i byn, också han till sist en främling. En sista rastplats på väg mot det eviga Hemma.
Ordet pilgrim betyder främling. En pilgrim är en människa som är på väg bort för att hitta hem. Alla människor är pilgrimer. Vi är alla på väg - längs pilgrimsvägar eller genom livet.
Här kan pilgrimer och Bjärredsbor fundera över sin egen vandring. På vilket sätt är jag en pilgrim, en främling? Och vart är jag på väg?

Bjärreds församling renoverade under år 2013 kyrkogården som nu är kulturklassad. Den sista begravningen skedde år 1923.

Foto: Magnus Aronsson