Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppet hus

Välkomna till Öppet Hus, en mötesplats för vuxna med barn 0-5år. Här har man som förälder möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter samtidigt som barnen ges möjlighet att utvecklas och leka med andra barn.

Våra öppettider är:

Måndagar kl.9.00-14.00
Sångstund kl.10.00
Gemensam fika till självkostnadspris.


Onsdagar kl.9.00-12.00
Sångstund kl.10.00
Gemensam fika till självkostnadspris.


Fredagar kl.9.00-12.00
Sångstund kl.10.00
Gemensam enkel fika som vi bjuder på.


Har du behov av enskilt samtal så har vi alltid möjlighet att erbjuda det.

Tallkotten finns nu på facebook

Vårens Öppet Hus startar den 13 januari.
Avslutning är måndagen den 15 juni.

Här finns vårens kalendarium att skriva ut

 

Vid frågor kontakta:

 

 

Lynn-Marie Palm

Lynn-Marie Palm

Bjärreds församling

Barnkonsulent

Mer om Lynn-Marie Palm

Jag arbetar som barnkonsulent och är ansvarig för barnverksamheten i Bjärreds Församling. På Tallkotten där jag tillbringar den mesta tiden av mitt arbete bedrivs en livaktig vardagsverksamhet. Till mig kan ni ringa för upplysningar om och i förekommande fall anmälningar till öppet hus, babyrytmiken och skolverksamheten årskurs 1-3.