Internationellt arbete

Utgångspunkten för vår internationella verksamhet i församlingen är hämtad ur nattvardsliturgin "så är vi fastän många en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd". Dessa ord ger uttryck för vikten av att se mänskligheten som en helhet och det är den tanken vi vill göra synlig och konkret genom olika engagemang för medmänniskor världen över.

ACT Svenska Kyrkan

Svenska kyrkans internationella samarbetspartners samarbetar världen över genom organisationen ACT, Action by Churches Together. Läs mer på Svenska kyrkans hemsida om det internationella arbetet. ACT Svenska Kyrkan

Internationella gruppen

Församlingens internationella grupp träffas regelbundet och har ansvar för att planera och genomföra verksamheten. Gruppen består av församlingsbor som är engagerade i dessa frågor. Vill du vara med?

Den gode herdens skola

Bjärreds församling stödjer "Den gode herdens skola" i Betlehem genom insamlingar och gåvor. På skolan har vi ett kontaktfadderbarn som heter Bracikalla. Vill du veta mer om skolan gå in på Svenska Jerusalemsföreningens hemsida. Svenska Jerusalemsföreningen

 

Kontakta Gunilla Gottsäter för mer information.

 • Gunilla Gottsäter

  Gunilla Gottsäter

  Bjärreds församling

  Diakon

  Mer om Gunilla Gottsäter

  Jag är diakon i församlingen. Mitt arbete består mycket av samtal med människor i livets olika skeden. Det kan vara både enskilda samtal och samtal i grupper. Som diakon har jag naturligtvis tystnadsplikt. Till mina uppgifter hör också att arbeta med att församlingen får vara en plats för gemenskap som t ex i våra öppna träffar dit alla är välkomna.